Mesto Trnava

Exteriérové sedenia budú môcť byť v Trnave aj mimo letných sezón

Mestské zastupiteľstvo schválilo vo štvrtok 2. novembra 2023 zmeny pri povoľovaní a prevádzkovaní exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Podniky ich budú môcť prevádzkovať aj mimo sezóny od 16. novembra do konca februára nasledujúceho roka za polovičnú sadzbu, teda za 10 centov za meter štvorcový na deň.

Mesto týmto spôsobom vyšlo v ústrety prevádzkam, ktoré mali záujem o exteriérové sedenia aj mimo letnej sezóny. Okrem rozšírenia možností pre zákazníkov je výhodou aj to, že ich nemusia na konci letnej sezóny demontovať a uskladňovať počas zimy. Záujem už teraz prejavili viaceré prevádzky.

Exteriérové sedenia boli povoľované aj počas troch uplynulých zím, avšak vždy iba na daný rok. Išlo o formu pomoci zo strany mesta prevádzkam počas protipandemických opatrení a neskôr v rámci snahy zmierniť ekonomické dopady krízy. Po novom sa však zaviedol pojem mimosezónne obdobie, ktoré bude platiť paušálne každý rok v danom termíne.

Mimosezónnym exteriérovým sedením sa rozumie dočasné rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, cukrárenského a pohostinského charakteru na pozemkoch vo vlastníctve mesta pri stálych prevádzkach.

Umiestniť sa môže iba vo vyhradenom priestore určenom na povolené letné exteriérové sedenie a platia preň rovnaké pravidlá – napríklad nesmie byť opláštené ani prekryté, aby sa nevytvárala pohľadová bariéra a celok pôsobil esteticky. Pri určovaní podmienok Mesto Trnava vychádzalo z pripomienok Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Záujemcovia môžu o tento druh exteriérového sedenia požiadať osobne alebo e-mailom, potrebné informácie sú zverejnené na webstránke mesta v sekcii Životné situácie – exteriérové sedenia.

8.11.2023 8:25

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah