Mesto Trnava

Filtračný stan pri trnavskej nemocnici slúži na prevenciu a ochranu

Na mestskom parkovisku na Dohnányho ulici vyrástol hygienický stan, cez ktorý je potrebné prejsť, pokiaľ chcete vojsť do Fakultnej nemocnice v Trnave.

V priebehu 48 hodín bolo parkovisko vypratané a na uvoľnenom priestore bola vytvorená ochranná vstupná bariéra medzi nemocničnými priestormi so zdravotníckym personálom a pacientmi s možnou nákazou. V stane sa mieria teplota a podpisuje čestné vyhlásenie, že nemáte cestovateľskú anamnézu a neprišli ste do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

Bez potvrdenia o kontrole vo filtračnom stane nebudú pacienti v nemocnici ošetrení. Výnimkou sú tehotné ženy a rodičky. Kontrolný hygienický stan je v prevádzke od 8.00 do 20.00 h. Po tomto čase sa bude telesná teplota pacientom merať na urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie.

Trnavská nemocnica informovala, že tento stan slúži na prevenciu a ochranu personálu, ako aj pacientov. Preto je nevyhnutné nezatajovať svoju cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobou, ktorá bola v zahraničí.

foto: MTT

19.3.2020 14:22

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová