Mesto Trnava

Hnedé kontajnery na kuchynský bioodpad a štartovacie balíčky prichádzajú aj na Podjavorinskú a Koniarekovu

Sídliská Ľudmily Podjavorinskej a Koniarekova sú po Prednádraží, Vajanského, DružbeLinčianskej ďalšími, ktoré sa pridávajú k zberu kuchynského bioodpadu v Trnave. V najbližších dňoch na všetkých tamojších stojiskách pribudnú zberné nádoby na tento druh odpadu. Samospráva zároveň komunikuje so správcami bytových domov v tejto lokalite, prostredníctvom ktorých bude obyvateľom distribuovať tzv. štartovacie balíčky, teda košíky a vrecká na triedenie kuchynského bioodpadu spolu s infoletákmi.

Na každom zo stojísk na Podjavorinskej a Koniarekovej pribudne 240-litrová odpadová nádoba, spolu ide o devätnásť kusov. Vysýpať sa budú trikrát týždenne (v pondelky, stredy a piatky) ako na ostatných sídliskách.

Hnedých kontajnerov sa postupne dočkajú aj ďalšie lokality v Trnave, nasledovať budú Zátvor, Na hlinách a Vodáreň.

Čo patrí do hnedých nádob na kuchynský bioodpad

 • Tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
 • starý chlieb a pečivo,
 • mliečne výrobky,
 • vajcia a výrobky z nich,
 • potraviny po záručnej dobe,
 • znehodnotené potraviny,
 • nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera,
 • šupy z ovocia a zeleniny,
 • zvyšky z kvetov a rastlín.

Čo nepatrí do kuchynského bioodpadu

 • Plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály,
 • použité jedlé oleje a tuky,
 • zmesový komunálny odpad,
 • nebezpečný odpad (oleje, farby a iné).


Takto vyzerá štartovací balíček – perforovaný košík, balíček vreciek a infoleták o tom, ako správne triediť kuchynský bioodpad. Biologicky kompostovateľné vrecká majú zelenú farbu, na rozdiel od prvej várke žltých vreciek, ktoré sa distribuovali na Prednádražie, Vajanského a Družbu. Iný druh obalu nie je v hnedých kontajneroch žiaduci.

 


Hnedý kontajner na kuchynský bioodpad nájdete už aj na stojiskách na Podjavorinskej a Koniarekovej.

21.4.2021 9:08

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?