Mesto Trnava

Hnedé kontajnery na kuchynský bioodpad má už aj Kopánka

Počas mája pribúdali zberné nádoby na kuchynský bioodpad v ďalších častiach Trnavy. Spoločnosť FCC Trnava umiestnila viac než sedemdesiat kontajnerov na sídlisko Na hlinách, na Ulicu Jána Hajdóczyho, Špačinskú, Okružnú, Veternú, Novomestskú, Východnú, Rovnú, Poštovú, Olympijskú, Saleziánsku a Spojnú. Aj obyvatelia Kopánky už teda môžu triediť zvyšky z kuchyne a šetriť tým životné prostredie.

Na zjednodušenie zberu kuchynského bioodpadu v domácnosti distribuuje Mesto Trnava prostredníctvom správcov bytových domov alebo ich zástupcov obyvateľom tzv. štartovacie balíčky. Ide o kombináciu špeciálnych perforovaných košíkov spolu s balením biologicky rozložiteľných vreciek, ktoré zabraňujú vzniku zápachu a výskytu hmyzu. Občania k nim dostanú aj informačný leták o tom, ako a prečo je správne tento druh odpadu triediť.

Prvé balenie dvadsiatich piatich vreciek dostanú občania zdarma v rámci štartovacieho balíčka. Vydrží zhruba tri mesiace, ďalšie sa budú dať zakúpiť v klientskom centre na mestskom úrade na Trhovej 3. Mesto spustí ich predaj od pondelka 17. mája 2021 (po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 564).

„Odporúčame občanom, aby kuchynský bioodpad vyhadzovali buď bez obalu, teda priamo z ľubovoľnej, ideálne uzatvárateľnej nádoby, alebo vo vreckách od mesta. Pri nich majú istotu, že ide skutočne o biologicky rozložiteľný materiál, ktorý pri zhodnocovaní odpadu nespôsobí problémy. Pri niektorých výrobkoch, ktoré sú dostupné v obchodoch, môže byť totiž informácia na obale zavádzajúca,“ hovorí Dominika Slezáková z odboru komunálnych služieb MsÚ.

Vrecká na kuchynský bioodpad od samosprávy majú certifikát o biologickej rozložiteľnosti. Ich výhodou je aj cena – Trnavčania za jeden balíček v klientskom centre zaplatia 72 centov. V súlade s VZN č. 564 je možné zakúpiť si do domácnosti štyri balenia ročne. Prvé z nich dostali občania tento rok zdarma, do konca roka 2021 má teda jedna domácnosť nárok ešte na tri balenia. Mesto odporúča kúpiť si z praktických dôvodov všetky tri zvyšné balenia naraz pri jednej návšteve klientskeho centra. Cena troch balení po 25 vreciek bude 2,16 eur.

O začatí predaja biologicky rozložiteľných vreciek na kuchynský bioodpad v klientskom centre budeme v najbližších dňoch informovať v samostatnom článku.


Obyvatelia bytoviek dostávajú od mesta bezplatné štartovacie balíčky na zber kuchynského bioodpadu.

11.5.2021 14:48

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová