Mesto Trnava

Hodžova ulica sa zmenila na jednosmerku

V máji začal platiť na Študentskej ulici zákaz státia motorových vozidiel. Na pravej časti jazdného pruhu v oboch smeroch vznikla cyklotrasa, vďaka čomu môžu cyklisti a kolobežkári jazdiť bezpečne po ceste a neohrozovať chodcov na chodníku. Okrem zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky pomohlo odstránenie zaparkovaných áut v pravom jazdnom pruhu sprehľadniť uličný priestor pri vychádzaní z bočných uličiek Špíglsálu.

Toto riešenie je medzikrokom medzi predošlým nevyhovujúcim stavom a komplexným riešením celého územia, na ktorom samospráva pracuje. Nadväzuje naň úprava dopravy v susedných, bočných uličkách. Prvou z nich je Hodžova v úseku od Študentskej po Sládkovičovu, ktorá sa stala jednosmernou. V novom roku budú striedavo po oboch stranách Hodžovej ulice vyznačené miesta na parkovanie, ktoré doplnia parkovacie kapacity po zrušení státia na Študentskej.

20.12.2021 14:37

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová