Mesto Trnava

Iniciatíva Týždeň celoživotného učenia prinesie zaujímavé podujatia

V rámci iniciatívy Týždeň celoživotného učenia, ktorá sa uskutoční tento týždeň v Trnave, zastrešil viacero podujatí projekt Učiaca sa Trnava. „Vzdelávanie je potrebnou súčasťou našej spoločnosti a je v súčasnosti potrebné, aby bolo dostupné pre každého, preto sme sa rozhodli na Slovensku pomôcť zorganizovať Týždeň celoživotného učenia," konštatuje Asociácia inštitúcii vzdelávania dospelých v SR (AIVD), ktorá spolu s Akadémiou vzdelávania zaštítila túto týždňovú iniciatívu.

Ide o propagáciu celoživotného učenia v občianskej spoločnosti, posilňovanie povedomia o nevyhnutnosti celoživotného vzdelávania pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku.

Na pondelok, ktorý je aj Dňom bielej palice, pripravila Knižnica Juraja Fándlyho stretnutie s nevidiacim knihovníkom Júliusom Bartekom. Utorok sa bude niesť v znamení vzdelávania učiteľov a učiteliek - občianske združenie Lifestarter pokračuje v sérii EDUpoint workshopom s PaedDr. Monikou Šulovskou, PhD. o žiakoch s vývinovými poruchami učenia. V stredu 19. 10. bude prebiehať Psychologický večer na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity s témou Efektívna komunikácia v manželstve, lektorom bude psychológ Mgr. Mário Schwarz, PhD.  Keďže na tento deň pripadá aj Európsky deň pre zdravé prsia, okrem informačnej kampane na Trojičnom námestí môže verejnosť navštíviť prednášku na pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Taktiež v stredu sa vo Flek klube, klube neformálnej psychologickej pomoci, uskutoční Ukrajinský večer spojený s diskusiou o kultúrnych rozdieloch a psychologickej podpore v neľahkých životných situáciách. Všetky detaily podujatí je možné nájsť na webovej stránke Učiacej sa Trnavy. 

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia a vytvárania učiaceho sa mesta, ktorý okrem iného reaguje aj na znepokojujúci fakt, že na Slovensku sa podľa Eurostatu po ukončení štúdia vzdeláva len 4,8% populácie. Cieľom projektu je vytvárať regionálnu víziu rozvoja vzdelávania, prepájať vzdelávacie organizácie a organizovať podujatia zamerané na popularizáciu učenia sa v každom veku. OZ Lifestarter, ktoré projekt v spolupráci s Mestom Trnava zastrešuje, stojí aj za členstvom Trnavy v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO.

TS: Učiaca sa Trnava

17.10.2022 12:18

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová