Mesto Trnava

Jarná Trnava je bohatšia o novovysadené stromy a ozdobné kríky

Šesťdesiatštyri nových odrastených stromov a ozdobných krov vysadila mestská samospráva v tomto jarnom období na rôznych miestach Trnavy. Druhová skladba novej zelene bola vyberaná nielen na základe atraktívneho vzhľadu a budúcej veľkosti, ale aj s prihliadnutím na klimatické podmienky v našom meste. 

Desať brestovcov južných a deväť platanov javorolistých pribudlo na Ulici gen. Goliana (na fotografii). Cieľom výsadby týchto stromov, ktoré v dospelosti dorastajú do úctyhodnej veľkosti, je ozelenenie a odizolovanie plánovaného parkoviska, ktoré bude odčlenené vo vnútri areálu tamojších zberných surovín pre potreby obyvateľov sídliska Linčianska.
Sedem okrasných hrušiek a tri rýchlo rastúce paulovnie plstnaté, oba druhy s krásnym jarným kvitnutím, už zdobia budúci Senior Fitpark na Ulici Vladimíra Clementisa, na ktorý získalo mesto grant od Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. V týchto dňoch sa tu už začali aj práce na osadení outdoorových fitness zariadení.
Na Ulici J. A. Komenského v rámci rekonštrukcie chodníkov nahradilo osem jaseňov mannových pôvodné alejové stromy, ktoré už nemali perspektívu dlhodobého rastu.
Odolnú gledíčiu trojtŕňovú, dva platany javorolisté a štrnásť cyprusovcov leylandských samospráva vysadila na podnet obyvateľov vo vnútornom priestore bloku obytných domov na Tehelnej ulici.
Ďalších päť brestovcov južných a stotridsaťpäť tavoľníkov, v dospelosti rozložitých krov s efektným kvitnutím, si na budúci týždeň začne zvykať na svoje nové miesto na parkovisku na Rybníkovej ulici.
Sedem okrasných hrušiek a tri paulovnie plstnaté už zdobia budúci Senior Fitpark na Ulici Vladimíra Clementisa.

Foto: J. Garaiová

Aktualizované  17. 5. 14.28 h

17.5.2013 10:10

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?