Mesto Trnava

Jarný zber orezov a konárov sa začne 6. marca

Mesto Trnava oznamuje, že od 6. 3. 2021 do 27. 3. 2021 bude prebiehať jarný zber bioodpadu (konáre a orezy zo stromov) pri rodinných domoch. 

V určených dňoch je potrebné, aby boli konáre a orezy zo stromov vyložené pred rodinný dom do 7.00 hodiny. Tráva, lístie a iné zvyšky rastlín zo záhonov sa nebudú zbierať. Zberové vozidlo prejde po každej ulici len jeden raz. Bezprostredne po zbere bioodpadu je nevyhnutné dať znečistené verejné priestranstvo do poriadku. 

 

22.2.2021 9:20

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?