Mesto Trnava

Jedlé oleje a tuky nepatria do výlevky, okrem zberných dvoroch ich odovzdáte aj na troch nových miestach v meste

Použité jedlé oleje a tuky bude možné od nového roka okrem zberných dvorov v rámci mesta bezplatne odovzdať aj do nových uzamykateľných zberných nádob. Nájdete ich na troch zberných miestach v Trnave:

  • COOP Trnava – Botanická 9,
  • COOP Trnava – Čajkovského 4,
  • Trnavská arcidiecézna charita – Hlavná 43.

Tieto zberné nádoby sú určené pre fyzické osoby. Odpad sa do nich vkladá výlučne v plastových fľašiach s priemerom do 17 cm.

Zoznam zberných dvorov, kde tiež môžete tieto jedlé oleje a tuky odovzdať:

  • Mikovíniho (Vajslova dolina)
  • Tajovského (Prednádražie)
  • Sasinkova (Družba)
  • Andreja Kmeťa (Zátvor)
  • Cukrová (za cukrovarom)
  • Jána Bottu (pri základnej škole)
  • Sereďská (Modranka)

Odovzdaním použitých jedlých olejov a tukov pomôžete chrániť naše životné prostredie pred zbytočnou záťažou a predídete problémom s kanalizačným systémom, ktoré tieto zložky upchávajú. Vďaka odbornému zhodnoteniu špecializovanej spoločnosti dostane to, čo považujeme za odpad, nové využitie, napríklad ako biopalivová zložka do motorovej nafty.


Ilustračné foto: pixabay.com

11.12.2020 8:50

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová