Mesto Trnava

Jubilejný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Jubilejný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri príležitosti 90. výročia založenia zboru a 130. výročia narodenia jeho zakladateľa prof. Miloša Ruppeldta sa uskutoční 20. januára 2012 o 18. hodine v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Nad koncertom prevzali záštitu trnavský arcibiskup Róbert Bezák, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a primátor Trnavy Vladimír Butko.
Pod taktovkou Štefana Sedlického zaznejú diela J. L. Bellu, T. Tallisa, L. da Vittoriu, N. Kedrova, D. Bortňanského, P. Janczaka a ďalších.
Vstup na koncert je voľný.

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) so sídlom v Trenčianskych Tepliciach je špičkovým amatérskym reprezentačným mužským speváckym zborom Slovenskej republiky. Vznikol v roku 1921 v Trenčíne zásluhou zanietených spevákov učiteľov a ich prvého dirigenta a umeleckého vedúceho profesora Miloša Ruppelta (1881 – 1943), pedagóga a organizátora hudobného života na Slovensku.
Po smrti Miloša Ruppelta sa stal dirigentom prof. Ján Strelec (1893 – 1975), v rokoch 1954 – 1977 bol ďalším umeleckým vedúcim a dirigentom zboru prof. Dr. Juraj Haluzický (1911 – 1991), ktorý sa na umeleckom raste zboru podieľal s druhým dirigentom, hudobným skladateľom a organistom Jánom Valachom. Umeleckú taktovku v roku 1977 prevzal prof. Peter Hradil (1940 – 2001). Súčasným dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický, žiak prof. Hradila, ktorý nadviazal na prácu svojho učiteľa a vedie zbor k ďalším umeleckým métam.
Domáce i zahraničné kritiky vyzdvihujú spevácku kultúru, plnosť zvuku, presnosť intonácie a bohatú výrazovú škálu tohto telesa. SZSU sa pravidelne zúčastňuje domácich festivalov, koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v Kanade, USA a Japonsku. Medzi úspechy zboru patria aj tri prvé miesta, štyri druhé, jedno tretie miesto a osobitná cena poroty na medzinárodných festivaloch v Anglicku, Taliansku, Grécku a Švajčiarsku.
SZSU je nielen speváckym zborom vysokých umeleckých kvalít, ale stal sa i školou zborového spievania a výchovy zborových dirigentov. Viacerí z jeho členov pôsobia ako dirigenti v popredných detských a mládežníckych i speváckych zborov dospelých na Slovensku.
V aktuálnom repertoári SZSU sú skladby od renesancie po súčasnú vokálnu zborovú tvorbu. Zboru venovali svoje diela viacerí poprední slovenskí skladatelia – M. Schneider Trnavský, A. Moyzes, E. Suchoň, J. Cikker, I. Hrušovský, L. Burlas, O. Ferency, I. Zeljenka, H. Domnaský, L. Borzík, P. Špilák a ďalší.

16.1.2012 1:12

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová