Mesto Trnava

Kam vyhodiť použité rúška a vreckovky?

Použité jednorazové rúška a vreckovky, ktoré sa v tomto období zrejme hromadia vo viacerých domácnostiach, je potrebné likvidovať ako bežný komunálny odpad. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje, že tento druh odpadu nepatrí do nádob na triedený zber papiera.

Aj v prípade, že sa vo vašej domácnosti v domácej liečbe nachádza človek nakazený koronavírusom, je možné s použitými rúškami a vreckovkami nakladať ako s bežným odpadom.
Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, žije v bunke živého organizmu, ako všetky ostatné vírusy. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Istý čas môže prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, no pokiaľ nenájde nového hostiteľa, následne hynie. Pri používaní ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov na zber odpadu (rúška a rukavice) nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom touto formou.

Podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou 3. marca 2020 (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus), neexistujú žiadne dôkazy o prenose ochorenia COVID–19 pri nechránenom kontakte počas manipulácie s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

Zdroj: Stanovisko ÚVZ SR k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

24.3.2020 14:11

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová