Mesto Trnava

Komplexná rekonštrukcia oživí vnútroblok na Spartakovskej netradičnými hernými prvkami aj komunitnou záhradou

Verejné priestranstvá medzi bytovými domami na Spartakovskej ulici za Mestským zimným štadiónom v sebe skrývajú značný potenciál na šport, hry, relax a komunitný život, doteraz však nebol využitý. Situáciu výrazne zmení projekt humanizácie, ktorý vnútrobloku nakoniec prinesie to, čo mu najviac chýba – príležitosti na kvalitné trávenie voľného času.
 

Nové riešenie na území zhruba 30 000 m2 pozostáva z rekonštrukcie súčasných spevnených plôch, pričom dôraz sa bude klásť na využitie vodopriepustných materiálov ako mlat, piesok, alebo EPDM. Pribudnú tu atraktívne, netradičné aj inkluzívne herné prvky pre deti každého veku.
 
Komunitný život, stretávanie sa a relax podporia komunitné záhrady a nové lavičky, piknikové sety a hojdacie siete. Možnosti športového vyžitia rozšíri multifunkčné ihrisko, fitness a workoutové ihrisko a tiež celoslovenská novinka – svah na celoročné sánkovanie.
 

Mikroklímu a celkovú atmosféru tu spríjemnia fontána, pestré kvetinové lúky a vodozádržné opatrenia. Fungovať budú na princípe nižších zelených plôch a vyspádovaných spevnených častí, ktoré umožnia postupné vsakovanie naakumulovanej dažďovej vody v prípade prívalových dažďov.
 
 

Čo prinesú nové ihriská

Súčasťou vnútrobloku budú ihriská pre všetky vekové kategórie. V severnej časti centrálnej zóny pribudne veľká konštrukcia s tromi rôznymi typmi hojdačiek – okrem dvoch bežných aj dve pre najmenšie deti a dve dokonca pre dvojice. 
 

Lákadlom bude isto aj veľká v zemi zapustená trampolína v tvare hada s dvanástimi plochami na skákanie v celkovej dĺžke jedenásť metrov.

Hlavnou hernou atrakciou a dominantou areálu bude sova z agátového dreva široká 9,5 metra a vysoká 3,5 metra s lezeckými stenami a lanami, rozhľadňou a šmykľavkou. 
 

Na ploche súčasného detského ihriska vznikne veľké ihrisko s rôznymi balančnými prvkami a časťami na lozenie, bezbariérovým kolotočom a radiálnou hojdačkou pre päť detí.
 

V západnej časti územia bude priestranné prírodné pieskovisko, ktorého súčasťou budú aj dva veľké existujúce stromy. Jeden z nich má ohnutý kmeň, ktorý poslúži aj ako sedačka v pieskovisku. Hru zatraktívnia hracie prvky (tzv. pieskové laboratóriá), celé pieskovisko bude lemovať nízky drevený plôtik.
 

Kúsok od pieskoviska bude ihrisko pre najmenšie deti s jednoduchými prírodnými drevenými prvkami v tvare zvieratiek na hojdanie a preliezanie. 
 
V rámci rekonštrukcie sa obnoví aj detské ihrisko na kopci za bytovým domom na Vladimíra Clementisa. Bude mať charakter skôr intímneho priestoru pre najmenšie deti z priľahlých bytoviek.
 
Projekt ráta s ponechaním zelených plôch na voľný pohyb a hry na tráve. 
 
Komfort návštevníkov vnútrobloku zvýši pitná fontánka, seniori tu zas nájdu špeciálny mobiliár – ergonomické operadlo na odpočinok v stoji a ergonomickú lavičku. Pribudnú tu aj hracie stolíky na šach a hru Človeče nehnevaj sa, samozrejmosťou budú stojany na bicykle.
 
 

Nielen jedna, ale až tri komunitné záhrady

 
Pre obyvateľov bytoviek, ktorí by chceli pestovať vlastnú zeleninu, ovocie či kvety, bude isto potešujúcou novinkou vybudovanie troch komunitných záhrad v ich lokalite. Dve menšie s rozlohou 220 m2 budú západne od bytového domu Spartakovská 1 a na kopci pri bytovom dome V. Clementisa 1 – 3. Väčšia záhrada s rozlohou 320 m2 vyrastie južne od bytového domu Spartakovská 4.
 
Komunitné záhrady budú mať vyvýšené aj zapustené záhony, stoly, lavice a vodovodnú prípojku s úžitkovou vodou na polievanie. Všetky tri budú oplotené priehľadným záhradným pletivom, vďaka čomu sa zachová kontakt s okolím, no zároveň sa zabezpečí súkromie i bezpečnosť pestovateľov a ich úrody. 
 
 

Aj psy sa tu zabavia a neznečistia ihriská

 
Na jednej zo zelených plôch vznikne oplotený výbeh na voľný pohyb psov. Okrem odpadkového koša na psie exkrementy tu budú nainštalované aj herné prvky pre štvornohých miláčikov. 
 
 

Športoviská ako prirodzená súčasť nového priestoru

 
Vo východnej časti centrálnej hernej zóny vznikne multifunkčné ihrisko s rozmermi 11,5 x 20,5 m.
 
Workoutové a fitness prvky budú umiestnené severne od bytového domu Spartakovská 9.
 
 
Veľkou atrakciou bude určite celoročné sánkovanie na kopci pri hlavnej ceste na Spartakovskej. Dráhu na sánkovanie širokú desať a dlhú dvadsať metrov (plus desať na bezpečný dojazd) budú tvoriť otvorené vode priepustné rohože z hustého polyetylénu. Výrobca deklaruje bezúdržbovosť a zhruba 20-ročnú životnosť.
 
Dráha bude od okolitého terénu oddelená nízkymi gumovými obrubníkmi a popri nej bude jednoduchý podporný drevený výstup, aby nedochádzalo ku kolíziám priamo na dráhe.
 

Projekt revitalizácie verejného priestoru na Spartakovskej aktuálne získal stavebné povolenie. Predpokladaná hodnota tohto investičného zámeru je 1,7 milióna eur. Tak ako pri podobných investíciách, aj tu Mesto Trnava využije svoju pripravenosť na čerpanie eurofondov. 

24.1.2023 16:26

Komentárov: 0