Mesto Trnava

Koncepcia rozvoja statickej dopravy v meste Trnave

Trnavská samospráva v súčasnosti pracuje na analýze statickej dopravy v meste. Návrhovú časť koncepcie spracovala spoločnosť AUREX a prezentovala ju mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí v utorok 28. júna 2016.

V tejto fáze je ťažiskom popísanie aktuálneho stavu a zistenie reálneho počtu parkovacích miest v Trnave, a to nielen tých legálne vyznačených, ale aj plôch, kde ľudia parkujú svojvoľne kvôli nedostatku miesta na oficiálnych parkoviskách. Výsledkom bude systematické naplánovanie parkovacích plôch v meste a uľahčenie parkovania vo všetkých mestských častiach s uprednostnením parkovania pre rezidentov.

Trnavčania budú mať možnosť diskutovať a vyjadrovať sa k tomuto návrhu na stretnutiach s poslancami svojej mestskej časti. Viac informácií o Koncepcii rozvoja statickej dopravy v Meste Trnave nájdete v prezentácii (dokument sa otvorí v novom okne vo formáte PDF, veľkosť 4,02 MB).

29.6.2016 13:22

Komentárov: 0