Mesto Trnava

Koronakríza zamiešala karty aj v dotáciách mesta, žiadosti na tento rok sa budú prehodnocovať

Aj tento rok prejavilo množstvo Trnavčanov záujem o dotáciu od Mesta Trnava. Termín na podanie žiadostí bol do 14. februára 2020, do bežného procesu ich vybavovania však zasiahla pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila nielen chod mestského úradu, ale aj finančnú stránku mesta. Okrem obmedzenia investičných akcií, zrušenia podujatí, znížení mzdy zamestnancov samosprávy a iných šetriacich opatrení pozastavilo Mesto Trnava aj poskytovanie dotácií.

Situácia sa postupne stabilizuje a samospráva priebežne vyhodnocuje finančné dopady na rozpočet mesta. Z tohto dôvodu sa žiadosti o dotáciu, ktoré záujemcovia predložili vo februári tohto roka, budú opätovne prehodnocovať.

„Žiadosti, ktoré sme prijali, sú spracované, je ich však treba nanovo posúdiť s ohľadom na aktuálne podmienky. Žiadateľov budeme po prehodnotení kontaktovať,“ hovorí Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave.

20.5.2020 18:33

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?