Mesto Trnava

Koronavírus život v meste nezastavil, začína sa obnova dvora č. 1 na Zátvore

V stredu 25. marca 2020 sa začnú práce na humanizácii dvora č. 1 na Zátvore. Návrh novej podoby tohto priestoru vznikal v spolupráci s obyvateľmi mesta v rámci participatívneho plánovania. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje predstavy a požiadavky v dotazníku i na verejnom stretnutí organizovanom samosprávou v roku 2017.

Po prieskume verejnej mienky a príprave zadania projektu nasledovalo v ďalšom roku druhé stretnutie s občanmi. Projektantka na ňom predstavila koncept, ktorý mali prítomní možnosť pripomienkovať. Finálna podoba dvora medzi Veternou 19 – 24 a Poštovou 2 – 8 je teda výsledkom spoločnej práce mesta a Trnavčanov.

Na mieste vznikne nové ihrisko pre deti vo veku do 6 rokov s originálnymi farebnými hernými prvkami. Nebudú chýbať lavičky s operadlami a stôl s lavicamia, tieniaca konštrukcia ani oplotenie. Pribudnú aj spevnené plochy v okolí mobiliáru a dopadové plochy pod hernými prvkami. Nevyhnutnou súčasťou stavebných prác je aj výrub drevín, pribudne tu však 39 nových stromov.

Hlavným  cieľom  projektu  je  kompletne  zrevitalizovať  obytný  priestor, zaviesť opatrenia na zníženie  hluku, umiestniť vo vnútrobloku prirodzené krajinné prvky i prvky drobnej architektúry, zazelenať exponované miesta, pričom je samozrejmosťou aj osobitný manažment dažďovej vody.

Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, práce na humanizácii dvora č. 1 by mali trvať tri mesiace. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP 2014-2020) vo výške 144 000 eur, pričom celková cena realizácie je 157 000 eur.

Za obmedzenia spôsobené výstavbou sa obyvateľom priľahlých bytových domov vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Pozrite si vizualizácie projektu:


24.3.2020 17:40

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová