Mesto Trnava

Kredit na bezplatné parkovanie pre návštevy rezidentov zón sa od 1. januára výrazne navýši

Mestskí poslanci v utorok 13. decembra 2022 odhlasovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré definuje výšku kreditu na bezplatné parkovanie pre návštevy držiteľov parkovacích kariet Rezident zóny a Návšteva zóny.

Doterajšia výška kreditu bola 48 hodín ročne, od Nového roka budú môcť držitelia uvedených parkovacích kariet svojim rodinám, priateľom, remeselníkom, opatrovateľom a iným návštevníkom poskytnúť výrazne dlhšie bezplatné parkovanie vo svojej rezidentskej zóne.

Ten, kto má v danej zóne trvalý pobyt (alebo prechodný a na trvalý pobyt je prihlásený inde v Trnave), si môže zakúpiť ročnú parkovaciu kartu Rezident zóny na prvé auto na byt iba za symbolické jedno euro. K nej dostane aj kredit pre svojich návštevníkov, ktorý bude od 1. januára 2023 už vo výške 100 hodín na rok.

Tým, ktorí už kredit čerpajú, bude po Novom roku navýšený o zodpovedajúci počet hodín. Napríklad, ak už držiteľ vyčerpal zo svojho kreditu desať hodín, bude jeho kredit po novom 90 hodín (100 mínus 10). Inak povedané, rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou kreditu sa používateľovi pripočíta k jeho aktuálnemu zostatku (napr. 100 - 48 + x).

Výhodu majú aj tí rezidenti zón, ktorí automobil nevlastnia. Majú možnosť kúpiť si parkovaciu kartu Návšteva zóny iba za jedno euro ročne a keďže sami nezaťažujú statickú dopravu vozidlami, ich návštevnícky kredit bude až 150 hodín na rok.

Mesto myslelo aj na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na osobnú asistenciu či opatrovanie, alebo im je poskytovaná domáca opatrovateľská služba. S kartou Návšteva zóny – ŤZP majú nárok až na 250 hodín ročne pre svojich opatrovateľov a iných návštevníkov. Rovnakú možnosť majú aj rodičia maloletých detí s ŤZP.

Zmena výšky kreditov pre návštevy v kocke:

  • parkovacia karta Rezident zóny (pre ľudí s trvalým pobytom v zóne, príp. prechodným + TP inde v Trnave): 48 hodín -> 100 hodín ročne
  • parkovacia karta Návšteva zóny (pre rezidentov zóny bez auta): 48 hodín -> 150 hodín ročne
  • nová parkovacia karta Návšteva zóny – ŤZP (pre rezidentov zóny s ŤZP alebo rodičov detí s ŤZP): 250 hodín ročne

Kredit pre návštevy sa uplatňuje prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.trnava.sk. Podrobnosti o regulácii statickej dopravy v Trnave upravuje VZN č. 566 v znení VZN č. 571, 575, 581, 590, 591 a najnovšieho VZN č. 597.


Na uplatnenie kreditu pre svojich návštevníkov stačí navštíviť adresu DataMesta.trnava.sk,cez ktorú ste požiadali o svoju parkovaciu kartu Rezident zóny alebo Návšteva zóny, resp. Návšteva zóny – ŤZP.

20.12.2022 12:59

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová