Mesto Trnava

Lávku na Starohájskej čaká údržba, ktorá má predĺžiť jej životnosť

V najbližších dňoch sa začnú sanačné práce na lávke pre peších na Starohájskej ulici. Ide o údržbu s cieľom zlepšiť stavebný stav objektu a predĺžiť jeho životnosť. Práce sú rozdelené na osem etáp a v prípade priaznivých klimatických podmienok majú trvať zhruba tri mesiace.

V rámci sanácie sa odstránia betónové obklady ríms i spodná časť, opravia sa schodiská smerom na Tehelnú, ktoré dostanú aj nové zábradlie, a zrealizujú sa ďalšie úpravy. Sanácia je pokračovaním prác  spred dvoch rokov a nemá priamy súvis s pripravovaným zámerom zazelenania lávky.

Počas obdobia sanácie bude nevyhnutné čiastočné obmedzenia dopravy a pohybu chodcov v tejto lokalite. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti stavebných prác prosíme občanov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a vopred ďakujeme za strpenie istého nepohodlia.

I. etapa - zostava č. 3 | II. etapa - zostava č. 4 | III. etapa- zostava č. 5 | IV. etapa - zostava č. 6  | V. etapa - zostava č. 7 | VI. etapa - zostava č. 8 | VII. etapa - zostava č. 9 | VIII. etapa- zostava č. 10

 


Lávku na Starohájskej čaká údržba.

28.8.2019 16:10

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?