Mesto Trnava

Materská škola V Jame 27 je do 7. septembra zatvorená

Mesto Trnava ako zriaďovateľ Materskej školy, V jame 27 prerušuje prevádzku MŠ z dôvodu personálno-technických príčin a karantény pedagogických a nepedagogických zamestnancov nariadenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave od 2. do 3. septembra 2020.

Zároveň samospráva ako zriaďovateľ prerušuje prevádzku v tejto materskej škole v piatok 4. septembra 2020 z dôvodu dezinfekcie priestorov.

Prevádzka materskej školy V Jame 27 bude obnovená v pondelok 7. septembra 2020.

28.8.2020 13:25

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?