Mesto Trnava

Mediačná poradňa bezplatne radí občanom Trnavy pri riešení ich sporov, najbližšie konzultácie budú v stredu 8. septembra

Mediačná poradňa od augusta tohto roku bezplatne radí občanom Trnavy pri riešení ich sporov. Najbližšie konzultácie budú 8. septembra od 14.00 do 17.00 h na radnici na Hlavnej ulici 1 v miestnosti S1.  

Riešenie neprehľadných situácií v rôznych oblastiach budete môcť opäť konzultovať s certifikovanou mediátorkou Naďou Štefunkovou. Odborníčka bezplatnými predmediačnými konzultáciami pomôže vytvoriť zmierlivé riešenia sporov. „Nezastupujem ani jednu stranu v spore. Som tu pre obe strany rovnako. Hľadáme spolu komplexné riešenie náročnej životnej situácie, ktoré je založené na potrebách, požiadavkách a záujmoch oboch strán. Pri úspešnej mediácii odchádzate s prijateľnou dohodou a nenarušeným vzťahom,“ vysvetľuje ako prebieha konzultácia mediátorka Naďa Štefunková.

Čo je to mediácia?

Mediácia je moderné riešenie sporov bez súdu, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou prostredníka - mediátora - riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Je neformálna, dobrovoľná, lacnejšia, diskrétna, rýchla a za splnených podmienok právoplatná. Mediátor pomáha uľahčovať komunikáciu a hľadať riešenie pre domáce, rodinné, generačné, partnerské, susedské, majetkové, dedičské, komunitné, obchodné či pracovné spory, rovnako aj ďalšie civilné spory či spory týkajúce sa verejnej politiky. Ak sa obe strany dohodnú, že chcú spor riešiť inak ako súdnou cestou - zmierlivo, môžu osloviť mediátora spoločne, alebo to urobí len jedna z nich. V tom prípade mediátor následne osloví druhú stranu sporu, či má tiež záujem riešiť spor mediáciou.

Viac informácií nájdete aj  na internetovej stránke mediátorky

Všetky konzultácie budú na radnici na Hlavnej ulici 1 sú naplánované vždy v prvú stredu v mesiaci:  8. septembra,  6. októbra,  3. novembra a 1. decembra. 

Foto: Mediačnú poradňu pre občanov pripravili Mesto Trnava spoločne s mediátorkou Ing. Naďou Štefunkovou (na snímke).

7.9.2021 10:21

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?