Mesto Trnava

Mesto chce postaviť na Ulici generála Goliana modulárny parkovací dom, ktorý zdvojnásobí počet parkovacích miest

Mesto Trnava v súčasnosti organizuje verejnú súťaž na dodávateľa stavby parkovacieho domu na Ulici generála Goliana, vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota diela je 1 036 950 eur. Ak bude súťaž úspešná, stavba parkovacieho domu by sa mohla začať po spracovaní projektovej dokumentácie.

Zámerom mestskej samosprávy je zdvojnásobenie súčasného počtu parkovacích plôch v tejto lokalite. „Parkovací dom bude pozostávať z jednoduchej parkovacej konštrukcie a jej vybudovaním vzniknú dve parkovacie úrovne s rozšírením súčasnej kapacity o sto parkovacích miest. Pôvodná plocha parkoviska ostane zachovaná a upravená, druhá, novo vytvorená, bude nad ňou. Mesto Trnava hľadá také technické riešenie, ktoré by v prípade potreby umožnilo parkovací dom aj demontovať a premiestniť podľa aktuálnej potreby na iné miesto. Vďaka modulárnej konštrukcii by malo byť možné opätovné použitie konštrukčných komponentov nielen v tvare obdĺžnika, ale aj štvorca alebo iného tvaru vyhovujúceho v inej lokalite. Ich zostavovanie má byť jednoduché, s maximálnym počtom parkovacích miest. Konštrukčné prvky majú obsahovať technické zariadenia, ktoré umožňujú ich použitie bez tradičného zemného základu alebo s minimálnymi základovými prácami podľa únosnosti pôdy v rôznych lokalitách, aby sa urýchlil postup inštalácie, znížili náklady na stavebné práce a umožnilo rýchle opätovné použitie plochy,“ povedal vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mestského úradu Peter Purdeš.
V spodnej časti parkovacej bude potrebné odstránenie jestvujúceho oplotenia po zberných surovinách a jej rozšírenie v rozsahu hornej parkovacej plochy.
Architektúra objektu má pôsobiť ľahko a vzdušne, optimálne bude jej doplnenie popínavou zeleňou, ktorá vizuálne zmäkčí tvar stavby a v horúčavách prispeje aj k ochladzovaniu ovzdušia. Jestvujúce stromy na vonkajšom obvode súčasnej parkovacej plochy budú ponechané so zámerom ozelenenia a pritienenia parkovacích státí na vybudovanej konštrukcii.  
Počíta sa aj s novou zeleňou, stojanmi pre bicykle, kamerovým systémom, signálom wifi, novým mobiliárom, verejným osvetlením s minimálnym svetelným smogom neovplyvňujúcim pokojné bývanie obyvateľov okolitých obytných domoch, a tiež s vytvorením podmienok na inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily a elektrické bicykle.
Na zavlažovanie novej vegetácie má byť využitá zachytená dažďová voda z objektu a v celkovom riešení územia musia byť zapracované adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

miesto parkoviska vyznačené na pohľade z výšky
Miesto, kde bude stáť parkovací dom, je vyznačené červenou.


Približne takto by mohol vyzerať parkovací dom

 

31.1.2022 17:07

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová