Mesto Trnava

Mesto Trnava bude opäť súčasťou celosvetovej ekologickej aktivity Hodina Zeme

Do ekologickej akcie Hodina Zeme sa tento rok opäť zapojí aj Mesto Trnava. Celá pešia zóna sa na jednu hodinu zahalí do tmy v sobotu 26. marca o 20.30 h.

Hodina Zeme je asi najväčšia aktivita na svete upriamujúca pozornosť na environmentálne hrozby. Každoročne sa do nej zapájajú mestá, firmy a jednotlivci vo viac ako stodeväťdesiatich krajinách.
Zapojiť sa môžete aj vy stlmením alebo vypnutím elektrického osvetlenia vo vašich domácnostiach. Pripojíte sa tým k celosvetovému posolstvu o bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov našej planéty. Jej záchrana sa musí stať celosvetovou prioritou. 
Tento rok sa vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine kladie špeciálny dôraz na mier, ktorý je pre ochranu ľudí, životného prostredia a živej, rozmanitej prírody nevyhnutný.

Organizátorom Hodiny Zeme je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund), ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti, v ktorej ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii a od roku 2011 sa do tejto aktivity zapája aj Slovensko. S rastúcou závažnosťou environmentálnych problémov kampaň upozorňuje nielen na dôsledky klimatickej krízy, ale i na poškodzovanie prírody a vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty.

 

23.3.2022 10:10

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová