Mesto Trnava

Mesto Trnava myslí na budúcnosť a vytvára podmienky pre udržateľnú mobilitu

Mestská samospráva systematicky vytvára podmienky pre udržateľnú mobilitu a alternatívnu dopravu bez hluku a emisií. V Trnave čoskoro pribudnú ďalšie cyklistické chodníky. Prvý z nich vznikne na ulici Pri kalvárii ako pokračovanie jestvujúceho cyklochodníka na Cukrovej ulici smerom k Národnému streleckému centru, druhý na Veternej ulici vytvorí bezpečné napojenie na cyklotrasy na uliciach Saleziánskej a Bučianskej.
Oba projekty sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi zameranej na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Snaha mesta súvisí so zlepšovaním životného prostredia a zodpovednosťou za budúcnosť, lebo práve doprava tvorí veľkú časť emisií skleníkových plynov a zásadným spôsobom prispieva k zmene klímy. Zatiaľ čo v iných hospodárskych odvetviach emisie od roku 1990 klesli, emisie z dopravy vzrástli a v súčasnosti tvoria viac ako jednu štvrtinu celkových emisií skleníkových plynov v Európskej únii. Vzhľadom na životne dôležitú nevyhnutnosť pre celú planétu – dosiahnuť najneskôr do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, nie je možné pasívne čakať na riešenia „zhora“. Do opatrení proti zmene klímy by sa mali zapojiť všetky mestá, obce aj jednotlivci.
Hlavným cieľom oboch projektov je preto zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. S tým súvisia aj ďalšie projekty (automatický parkovací dom pre bicykle, bikesharing, budovanie nových úsekov cyklotrás), ktoré mesto Trnava zrealizovalo alebo pripravuje. Výsledkom má byť ucelená a bezpečná sieť samostatných cyklotrás.
Cyklochodník Pri kalvárii bude mať dĺžku približne 619 metrov a šírku 2,5 metra, posledných 23 metrov trasy bude mať šírku 3 metre. V rámci realizácie stavby sa uskutoční aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celkový rozpočet projektu je 331 786,45 eur. Nenávratný finančný príspevok vo výške 95 percent oprávnených výdavkov je 315 197,13 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje 5 percent oprávnených výdavkov vo výške 16 589,32 eur.
Cyklotrasa a chodník pre peších na ľavej strane Veternej ulice povedie od Okružnej po Saleziánsku ulicu. Cyklotrasa bude obojsmerná v celkovej dĺžke 269,59 m s povrchom z červeného asfaltu. Priľahlý chodník bude mať dláždený povrch. Celkový rozpočet projektu je 133 807 eur. Nenávratný finančný príspevok: 64 053 eur predstavuje 95 percent oprávnených nákladov. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je 96 515,40 eur. V tejto sume je zarátaných nielen 5 percent oprávnených nákladov, ale aj všetky ďalšie výdavky na realizáciu projektu.

1.6.2021 10:28

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?