Mesto Trnava

Mesto Trnava ocenilo príslušníkov mestskej polície odchádzajúcich do dôchodku

V slávnostných priestoroch radnice mesta Trnava sa v stredu 31. januára 2024 konalo podujatie venované desiatim príslušníkom mestskej polície. Pri príležitosti ich odchodu do zaslúženého dôchodku boli poctení vďakou a uznaním.

Ocenení členovia MsP

Viceprimátor mesta Trnava Marcel Krajčo a viceprimátorka Eva Nemčovská spolu s náčelníkom Mestskej polície mesta Trnava Ivanom Ranušom a jeho zástupcom Ľudovítom Farbulom odovzdali ďakovné listy a upomienkové darčeky odchádzajúcim členom policajného zboru mesta, ktorí venovali službe mestu minimálne 25 rokov alebo dovŕšili vek 56 rokov. Medzi príslušníkmi odchádzajúcimi z radov mestskej polície sú Pavol Boďa, Peter Cuninka, Peter Duraj, Ivan Gašparovič, Tibor Jarábek, Branislav Kolenič, Jozef Kozáčik, Vladimír Lutišan, Ján Masič a Juraj Vajo. Táto udalosť je uznaním ich dlhoročnej obetavej práce a ochoty chrániť a slúžiť obyvateľom mesta Trnava.Viceprimátor Marcel Krajčo v príhovore hovoril o hrdosti a vďake za dlhoročnú službu príslušníkov mestskej polície, ktorí sa s odvahou a oddanosťou venovali udržiavaniu bezpečnosti a poriadku na uliciach mesta. Náčelník MsP Ivan Ranuša sa prítomným prihovoril ako k priateľom, ktorí budú v zbore chýbať nielen ako policajti s bohatými skúsenosťami, ale najmä ako ľudia, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou tímu.Ocenení príslušníci mestskej polície boli zapísaní i do pamätnej knihy mesta na znak uznania ich služby a prínosu pre komunitu. Tento zápis symbolizuje trvalý odkaz ich práce a oddanosti mestu Trnava.

31.1.2024 13:51

Komentárov: 0