Mesto Trnava

Mesto Trnava podporí medzinárodnú výzvu Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky

V septembri si  na celom svete počas Medzinárodného týždňa nepočujúcich a Medzinárodného dňa posunkových jazykov pripomíname dôležitosť používania posunkového jazyka i komunikačné potreby nepočujúcich.

Snaha nepočujúcich, vlád, zástupcov občianskych združení o uznanie posunkových jazykov, ktorých je viac ako 200 na celom svete, rezonuje čoraz silnejšie najmä počas týchto medzinárodných dní od 19. do 25. septembra.

Ako vyjadrenie podpory tohto spoločenského úsilia, a zároveň poukázanie na informačné a komunikačné potreby nepočujúcich sa 23. septembra počas Medzinárodného dňa posunkových jazykov mesto Trnava pripája k iniciatíve Asociácie nepočujúcich Slovenska. Cieľom je zjednotiť svet, jeho občanov, komunity a spoločnosť prostredníctvom modrého svetla. Budova mestskej radnice bude preto nasvietená namodro, ako symbol solidarity s komunitou nepočujúcich.

Asociácia Nepočujucich Slovenska (ANEPS) je občianskym združením, ktoré združuje osoby so sluchovým postihnutím a ich priaznivcov. Zaoberá sa životom a problémami nepočujúcich na celom Slovensku, poskytuje poradenstvo, sociálne služby a aktívne sa zapája do riešenia legislatívnych, sociálnych a iných otázok týkajúcich sa osôb so sluchovým postihnutím. Je členskou organizáciou World Federation of the Deaf (WF) a European Union of the Deaf (EUD).

22.9.2022 8:00

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?