Mesto Trnava

Mesto Trnava pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Trnava v týchto dňoch začína s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020. Dokument bude analyzovať stav sociálnych služieb v našom meste, potreby a problémy občanov v sociálnej oblasti a hľadať nové možnosti a východiská rozvoja sociálnych služieb. Príprava a spracovanie dokumentu bude tvorivý proces, na ktorom by sa mali podieľať poskytovatelia sociálnych služieb na území nášho mesta, zástupcovia neziskových organizácií, seniorov, pacientskych organizácií a prijímateľov sociálnych služieb. Prvé pracovné stretnutie sa uskutoční 16. septembra o 16. hodine v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici na Hlavnej ulici 1.

Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb vyplýva zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Jeho spracovanie bude vychádzať z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014  –  2020, z Národného akčného plánu na elimináciu a prevencie násilia na ženách 2014  –  2019 a z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy.

Lokalita

GPS:
N 48.376525411364256 / E 17.585255208181707

16.9.2015 10:23

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová