Mesto Trnava

Mesto Trnava sa zapojí do medzinárodnej kampane #Giving Tuesday

#Giving Tuesday je oslavou dobročinnosti a pomoci iným. Táto iniciatíva vznikla v roku 2012 ako reakcia na nákupný ošiaľ počas tzv. Black Friday alebo Cyber Monday, ktoré sa stali súčasťou marketingu mnohých obchodov, aby veľkými zľavami zvýšili predajnosť svojho tovaru. Tento rok sa #Giving Tuesday uskutoční 27. novembra a jedným z tisícok celosvetovo zapojených subjektov bude aj Mesto Trnava.

V rámci tejto kampane, ktorej posolstvom je nemyslieť len na seba, na svoje vlastné obohacovanie sa či zabezpečenie, ale byť štedrým a dobročinným aj voči druhým, podporí trnavská samospráva verejnú zbierku, ktorej výťažok poputuje Centru včasnej intervencie Trnava, a poskytne na blížiacich sa adventných trhoch organizáciám tretieho sektora priestor na ich prezentáciu a predaj výrobkov.

Peniaze získané prostredníctvom verejnej zbierky poslúžia Centru na zabezpečenie služby a jej ďalší rozvoj. Elektronická zbierka s názvom Pre každé dieťa (v)čas bude prebiehať cez darcovský portál Dobrakrajina.sk od 27. novembra do 31. decembra 2018. Záujemcovia budú mať možnosť prispieť aj osobne v nedeľu 16. decembra v charitatívnom stánku Mesta Trnava počas Adventných trhov.

Charitatívny stánok na Hlavnej ulici bude počas štyroch týždňov patriť rôznym organizáciám a občianskym združeniam, ktoré budú môcť návštevníci trnavských adventných trhov podporiť kúpou ich výrobkov. Presný rozpis organizácií nájdete pod článkom. Súčasťou charitatívneho stánku bude taktiež charitatívny predaj punču od piatku 14. do nedele 16. decembra 2018. Získaná suma bude venovaná Trnavskej arcidiecéznej charite, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova, Centru včasnej intervencie Trnava a OZ Iskierka prevádzkujúcej denný stacionár COMITAS pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Odkaz #GivingTuesday sa za šesť rokov podarilo rozšíriť do 150 krajín sveta. Vlani sa na Slovensku počas tohto dňa vyzbieralo približne 83 tisíc eur a 12 ton oblečenia a ďalších vecí pred tých, ktorí ich potrebovali.

O Centre včasnej intervencie Trnava

CVI Trnava sa venuje poskytovaniu bezplatnej sociálnej služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku 0 až 7 rokov a to v ich domácom prostredí. V súčasnosti pomáha 12 rodinám v Trnave a 35 rodinám v ďalších 26 obciach Trnavského samosprávneho kraja. S prosbou o prvotnú pomoc pri riešení záťažovej situácie sa na nich môžu obrátiť ľudia z celého samosprávneho kraja.

„Je dôležité, aby sa rodina včas nakontaktovala a získala informácie o možnostiach odbornej pomoci, vďaka čomu dokáže lepšie znášať náročnú životnú situáciu, v ktorej sa ocitla,“ hovorí Terézia Drdulová, ktorá je poverená vedením centra. Služba sa zameriava na celú rodinu, nielen na dieťa. Rodičia sú pre odborný tím, ktorý tvorí psychológ, logopéd či špeciálny pedagóg, partnermi a spoločne si stanovujú ciele a priority, ktoré chcú dosiahnuť. Cieľom služby včasnej intervencie je poskytovať podporu čo najväčšiemu počtu rodín. Podľa Terézie Drdulovej počet rodín stále pribúda a to si vyžiada aj rozšírenie tímu odborníkov, ktorí s nimi budú pracovať. Pomáhať chcú aj pri integrácii zdravotne postihnutých detí do materských i základných škôl.


Foto: Centrum včasnej invervencie Trnava

Rozpis organizácií predávajúcich  v charitatívnom stánku Mesta Trnavy počas Adventných trhov 2018

piatok  30. 11.: Centrum pomoci pre rodinu

sobota 1. 12.: OZ Čarovný prútik

nedeľa 2. 12.: Centrum Koburgovo

pondelok 3. 12.: Centrum pomoci pre rodinu

utorok 4. 12.: SPOSA-T

streda  5. 12.: Stacionár Náš dom

štvrtok 6. 12.: Klub zručných žien

piatok  7. 12.: Klub zručných žien

sobota 8. 12.: Spojená škola

nedeľa 9. 12.: Detský domov

pondelok 10. 12.: Trnavská charita

utorok 11. 12.: DSS Zavar

streda  12. 12.: DSS Zavar

štvrtok 13. 12.: OZ Čarovný prútik

piatok  14. 12.: Comitas - Iskierka

sobota 15. 12.: Trnavská charita

nedeľa 16. 12.: Centrum včasnej intervencie

pondelok 17. 12.: Cesta domov

utorok 18. 12.: OZ Nezábudka

streda  19. 12.: OZ Nezábudka

štvrtok 20. 12.: SPŠ

piatok  21. 12.: 1. slovenská spoločnosť na pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

27.11.2018 10:25

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová