Mesto Trnava

Mesto Trnava štartuje Participatívny rozpočet 2017 s rozpočtom 50 000 eur

Trnavská mestská samospráva nadväzuje na úspešný pilotný ročník Participatívneho rozpočtu 2016, v ktorom sa podarilo zrealizovať štrnásť z pätnástich projektov navrhnutých občanmi a obyvateľmi Trnavy. Kým v minuloročnom rozpočte mesta bolo na tieto účely vyčlenených 39 500 eur, Participatívny rozpočet 2017 môže počítať so sumou 50 000 eur. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční v utorok 7. februára o 18. hodine v zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú ideami, podnetmi aj činmi prispieť k zlepšeniu života v našom meste. Heslo tohto ročníka je Od ľudí pre ľudí.

Participatívny rozpočet 2017 bude nielen veľkorysejší, ale prinesie aj niekoľko noviniek. Prvou z nich je vlastná nová webová stránka pr.trnava.sk, kde sú všetky informácie o pripravovanom ročníku, ako aj informácie o všetkých projektoch pilotného ročníka spolu s fotografiami, reportážami a zaujímavými článkami, ktoré vyšli v rôznych médiách.
Druhou novinkou je, že v tomto ročníku sa môžu do participatívneho rozpočtu okrem občanov a obyvateľov mesta aktívne zapojiť aj študenti denného štúdia na trnavských vysokých školách. Mesto Trnava však tento rok očakáva nielen účasť jednotlivcov, ale aj komunít, občianskych združení a organizácií.
Na prvom verejnom stretnutí budú zosumarizované projekty minuloročného Participatívneho rozpočtu v Trnave, aby aj noví účastníci získali konkrétnejšiu predstavu o  možnostiach, ktoré im participácia ponúka. So svojimi nápadmi a projektmi sa v tomto roku budú môcť zamerať nielen na šesť minuloročných tematických oblastí (Seniori, Deti a rodina, Kultúra, Zeleň, Verejný priestor a Doprava), ale aj vytvoriť celkom novú oblasť. Participanti sa budú raz za dva týždne v podvečerných hodinách stretávať v tzv. tematických participatívnych komunitách. Stretnutia vyvrcholia predložením hotových projektov, ktoré sa po overení možností ich realizácie jednotlivými odbormi mestského úradu dostanú do finálneho verejného hlasovania. Víťazné projekty budú ich autori a koordinátori realizovať s pomocou Mesta Trnavy.
„Veríme, že Trnavčania a študenti využijú príležitosť, ktorú im ponúka navýšenie rozpočtu na 50 000 eur, a prídu so zaujímavými projektmi. V duchu hesla tohto ročníka Od ľudí pre ľudí budú mať nielen možnosť, ale aj spoluzodpovednosť rozhodovať o tom, kde a na čo bude časť verejných financií použitá,“ povedala koordinátorka Participatívneho rozpočtu 2017 Eva Kretiková z Kancelárie pre participáciu. 

Srdečne vás pozývame, príďte na prvé verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu 2017. Dozviete sa, ako môžeme spoločnými silami meniť naše mesto k lepšiemu.

Prvé verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu 2017 je aj ako udalosť na Facebooku.

Lokalita

GPS:
N 48.376596675734255 / E 17.585330310034124

19.1.2017 17:11

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?