Mesto Trnava

Mesto zachraňuje dve vzácne lipy v Parku pri Kalvárii. Môžu mať viac ako 500 rokov

Pýchou Parku pri Kalvárii sú dva chránené stromy – lipy veľkolisté, ktoré sú zapísané v štátnom zozname chránených stromov pod číslom S432. Ich vek sa odhaduje na 200 až 570 rokov. Aby tieto seniorky prežili do budúcnosti, Mesto nechalo profesionálnych arboristov zhodnotiť ich zdravotný stav a na jeho základe vypracovať návrh nevyhnutných opatrení.
 
Oba stromy majú obvod kmeňa presahujúci 5 metrov, jedna lipa je vysoká 15 a druhá 10 metrov. Vitálna sú obe, a to aj napriek tomu, že jedna je z veľkej časti dutá a korunu jej drží len úzky pás živých pletív kmeňa. Druhá má kmeň s takmer uzavretým obvodom, no s jedným prerušením a viacerými dierami. 
 
 
„Všetky opatrenia robíme s cieľom predĺženia životnosti,“ hovorí o praktických zásahoch pozostávajúcich z viacerých krokov Martin Šikula z referátu správy zelene na Mestskom úrade v Trnave. „V prvej fáze sa robili orezy a odľahčovanie koruny. Stromy chceme chrániť a uľahčiť im život. Napríklad keď má strom obrovskú listovú plochu, je to preň námaha, pretože z listov má obrovský výpar. Preto sme stromom zrezali listovú plochu o 20 percent,“ vysvetľuje.
 
Nasledujúca fáza bola pre stromy oddychová, aby mali čas na revitalizáciu. Momentálne sa vykonávajú zmeny väzieb – železných lán, reťazí a obručí – ktoré mali strom spevňovať. Princípom väzby pripevnenej z konára o konár na základe expertízy je dorovnávanie tlaku, keď je strom z určitej strany výrazne namáhaný. „Staré väzby boli vykonané neodborne, zarezávali sa do dreva. Tentoraz dávame nové šetrné väzby, ktoré nebudú strom poškodzovať.“
 
 
Na fotografii ukazuje mestský arborista Tomáš Velický väznenie, ktoré zo stromov odstraňujú (oceľové laná), v porovnaní s novým šetrným väznením (pásy).
 
 
Plánovaná rekonštrukcia areálu parku so sebou prinesie aj výmenu oplotenia týchto líp, zväčší sa ich ochranné pásmo.
 
Návrh na ochranu stromov Mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom, s arboristami a štátnou ochranou prírody. Debata odborníkov priniesla aj riešenie, čo s veľkou odlomenou časťou kmeňa jednej z líp. „Zhodli sme sa na tom, že vzhľadom k vzácnosti stromu by bolo škoda tento kus kôry odstraňovať, a preto ho necháme uložený pri strome vnútri jeho ochrannej zóny. Význam tohto riešenia je skôr symbolický, nechávame odumretú časť stromu prírode. Drevo sa začne rozkladať a živiny vracať späť do pôdy,“ poznamenal arborista Mesta Trnava Tomáš Velický.
 
 
Prirodzene, jednorazovými opatreniami sa ochrana a záchrana týchto vzácnych stromov nekončí. Návrh ich ochrany počíta s ich každoročnou preventívnou prehliadkou, ako aj s kontrolou po každom extrémnom výkyve počasia. 
 
foto: Peter Bestvina

1.7.2022 11:50

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?