Mesto Trnava

Mesto zverejnilo návrh VZN o dočasnom parkovaní. Rezidenti spoplatnených zón zaplatia za ročnú parkovaciu kartu iba euro

Detaily pripravovanej regulácie statickej dopravy sú známe. Mesto Trnava na svojej webstránke trnava.sk zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý spresňuje avizovanú úpravu podmienok parkovania v spoplatnených zónach mesta. K terajším zónam A, B a C pribudne prvá rezidentská zóna (R1) na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej.

„V Trnave máme viacero lokalít s dlhodobými problémami s parkovaním. Okrem toho, že budujeme nové kapacity, chceme ako riešenie zaviesť systém rezidentského parkovania. V pilotnej fáze začíname s reguláciou na Podjavorinskej, kde obyvatelia doplácajú na blízkosť k centru mesta a futbalovému štadiónu s obchodnými prevádzkami. Problém zaparkovať je tu počas pracovnej doby aj po nej, keď sa ľudia vracajú domov. Prvá rezidentská zóna preto vznikne práve tu – spoplatnenie odfiltruje návštevníkov, ktorí tu parkujú zadarmo na úkor domácich. Tí budú po novom zvýhodnení – budú si môcť vybaviť ročnú parkovaciu kartu na prvé auto za jedno euro,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

Podmienkou na získanie rezidentskej karty je byť rezidentom tejto zóny, teda mať na danom mieste trvalý alebo prechodný pobyt. Ak ide o prechodný pobyt, treba byť zároveň prihlásený na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy. Parkovacia karta v spoplatnenej zóne na druhé auto bude rezidentov stáť 99 eur.

Okrem zvýhodnených parkovacích kariet pre rezidentov zón prináša regulácia parkovného aj celomestské parkovacie karty. Ich cena sa líši podľa toho, či si ich kupuje občan Trnavy alebo návštevník mesta. Pre občanov (i pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby so sídlom v Trnave) je určená karta TRNAVČAN, s ktorou môžu parkovať vo všetkých spoplatnených mestských zónach. Jej cena na rok je 400 eur (takáto suma sa za ročnú parkovaciu kartu v Zóne A platí aj teraz). Ostatným fyzickým i právnickým osobám je určená karta TRNAVA za 600 eur na rok.
Okrem ročných budú k dispozícii aj polročné a štvrťročné karty. Majitelia vozidiel, ktoré sú poháňané výlučne elektromotorom, zaplatia za ročnú parkovaciu kartu EKO 15 eur, pokiaľ majú v Trnave trvalý pobyt, resp. tu majú ako fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby sídlo. 

Kto príde do spoplatnenej zóny iba na chvíľu, nepotrebuje parkovaciu kartu, zaplatí ako doteraz v parkovacom automate alebo cez SMS správu, po novom to bude navyše možné aj v mobilnej aplikácii. Ceny parkovného sa líšia podľa zóny aj podľa spôsobu úhrady, presná výška poplatkov je zverejnená v prílohe návrhu VZN.

Mesto od spoplatnenia parkovania očakáva zlepšenie dopravnej situácie v kritických zónach. Zdôrazňuje pritom, že zaplatené parkovné negarantuje, že vodič zakaždým nájde voľné parkovacie miesto presne v cieli svojej cesty. Regulácia statickej dopravy na to však vytvára lepšie podmienky.
„Regulované parkovanie je európsky model, ktorý funguje. Tým, že uprednostňuje domácich obyvateľov, a zároveň musia vodiči prehodnotiť svoje návyky a potreby, dochádza k pozitívnym zmenám vo verejnom priestore,“ upresňuje primátor. Spoplatnenie parkovania je moticiou na odstránenie  nepoužívaných vozidiel spred domov, ktoré sa ich majiteľom doteraz nechcelo riešiť, na uprednostnenie MAD, bicykla či chôdze pred autom, pokiaľ to okolnosti umožňujú.

Okrem výmeny starých parkovacích automatov za novšie s modernými funkciami plánuje samospráva aj nový spôsob kontroly úhrad parkovného – pešie hliadky mestskej polície má doplniť špeciálne monitorovacie vozidlo, ktoré bude skenovať evidenčné čísla zaparkovaných vozidiel a overovať ich v elektronickej databáze. V ňom sa budú zbiehať záznamy zo všetkých štyroch možností platieb za parkovanie (SMS, aplikácia, automaty, parkovacie karty). 

Celé znenie návrhu regulácie statickej dopravy nájdete na adrese trnava.sk. V utorok 27. apríla 2021 o ňom budú rokovať mestskí poslanci. V prípade, že návrh schvália, začne nová regulácia parkovania platiť od 1. augusta 2021. 

Čo prináša návrh regulácie statickej dopravy v Trnave v skratke: 

  • K terajšej Zóne A (centrálna mestská zóna), Zóne B (ulice priľahlé k centru mesta) a Zóne C (parkovisko pri mestskej poliklinike na Starohájskej ulici) pribudnú ďalšie tzv. rezidentské zóny. Prvou z nich bude v tejto fáze Zóna R1, do ktorej budú patriť ulice Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovnícka 4 – 12.
  • Okrem tradičných spôsobov úhrady parkovného (odoslanie spoplatnenej SMS, platba v parkovacom automate, zakúpenie parkovacej karty) pribudne možnosť zaplatiť prostredníctvom mobilnej aplikácie. 
  • Parkovacie karty sa už nebudú vydávať v tlačenej verzii, ale iba virtuálne. 
  • Obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave, tzv. rezidenti mesta, resp. spoplatnených zón budú oproti ostatným zvýhodnení. Výšky úhrad parkovného tvoria prílohu zverejneného návrhu VZN. 
  • Pri ďalších lokalitách s regulovaným parkovaním v Trnave sa bude cena parkovného posudzovať individuálne.

6.4.2021 17:39

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová