Mesto Trnava

Mestská polícia hľadá nových zamestnancov

Mestská polícia mesta Trnava zverejnila pracovný inzerát, v ktorom ponúka možnosť uchádzať sa o prácu príslušníka MsP. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. júna 2022 podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania a doručením požadovaných dokladov poštou alebo osobne na personálny referát mestskej polície na Trhovej 2.

Potrebný je vek najmenej 21 rokov, bezúhonnosť, telesná aj duševná spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ďalšie kritériá a informácie o pracovnej pozícii sú uvedené priamo v inzeráte.

4.5.2022 16:51

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?