Mesto Trnava

Mestská rada schválila znížené nájomné v mestských nebytových priestoroch

Mestská rada mesta Trnava na svojom rokovaní vo štvrtok 9. apríla 2020 upresnila svoje stanovisko a odsúhlasila uznesenie týkajúce sa opatrení pre lokálnu ekonomiku.

Ide konkrétne o zmeny v platení nájomného za priestory vo vlastníctve mesta, ktoré spravujú Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského a spoločnosť STEFE Trnava.

Nájomcovia, ktorých sa dotklo uzavretie alebo obmedzenie prevádzok počas mimoriadnej situácie, budú za nebytové priestory od 1. marca do 30. apríla 2020 platiť nájomné vo výške 1 euro za mesiac. Podmienkou je pokračovanie nájomného vzťahu minimálne tri mesiace po umožnení otvorenia prevádzky Vládou Slovenskej republiky. Táto možnosť sa netýka potravín, drogérií a lekární a nájomcov, ktorým v súčasnosti plynie výpovedná lehota.

Mesačné nájomné vo výške 1 euro budú platiť aj nájomníci nebytových priestorov, resp. ambulancií v mestských priestoroch v správe Strediska sociálnej starostlivosti. Aj táto úprava platí len tých, ktorí budú po opätovnom otvorení prevádzky pokračovať v nájomnom vzťahu aspoň tri mesiace, a neplatí pre nájomcov vo výpovednej lehote.

V prípade, že nájomcovia už uhradili nájomné za marec 2020 v pôvodnej výške, bude táto suma zahrnutá do preplatku a bude sa počítať ako preddavok nájomného na ďalšie obdobie.

Uznesenie zo štvrtkového rokovania mestskej rady okrem toho uvádza, že v prípade, že Vláda Slovenskej republiky schváli pomoc nájomcom vo forme pokrytia úhrad nájomného nájomcom, budú výška zníženého nájomného i doba jeho trvania prehodnotené.

15.4.2020 12:55

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?