Mesto Trnava

Mestskí poslanci zasadnú v mimoriadnom termíne vo štvrtok 14. mája

Vo štvrtok 14. mája 2020 o 17.00 hod. sa na radnici na Hlavnej 1 uskutoční 3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava. Predmetom rokovania budú záležitosti medzi Mestom Trnava a spoločnosťou RIGSTAV, s. r. o. Zasadnutie bude prenášané online na adrese trnava.videostream.sk.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. mája 2020 umožňuje, aby sa na zasadnutí zúčastnila aj verejnosť, musia však byť dodržané všetky protiepidemiologické nariadenia. V rámci priestorových možností zasadacej sály v nej pri zachovaní dvojmetrových odstupov môžu byť prítomní iba poslanci zastupiteľstva a vedenie mesta. Záujemcovia z radov verejnosti či médií môžu rokovanie sledovať na obrazovke vo foyeri zasadacej miestnosti.

Materiály a pozvánka na rokovanie sú zverejnené na webe mesta.

12.5.2020 13:27

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová