Mesto Trnava

Mestských poslancov vo štvrtok čaká mimoriadne online rokovanie zastupiteľstva

Vo štvrtok 8. apríla 2021 sa o 16.00 h začne 4. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Kvôli preventívnym opatreniam sa aj toto rokovanie uskutoční online na platforme Microsoft Teams.

Poslanci sa budú venovať nasledovným bodom programu:

  • Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznámu nariadeniu mesta Trnava č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 524
  • Zriadenie príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko"
  • Organizačno-procesné zmeny na úrovni Mesta Trnava a mestom riadených organizácií
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok na území mesta Trnava

Verejnosť bude môcť sledovať online prenos zasadnutia na Youtube kanáli Mestskej televízie Trnava.

6.4.2021 10:43

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?