Mesto Trnava

MiniTrnava 2019 v prvý deň prilákala bezmála 300 detí

Byť reportérom, hrnčiarom, profesorom, bankárom, záhradníkom aj policajtom sa za život podarí asi málokomu. Deti z Trnavy a okolia vo veku od 8 do 15 rokov však majú príležitosť vyskúšať si tieto a mnohé ďalšie povolania každý deň počas troch júlových týždňov. Stačí navštíviť mesto detí a stať sa miniTrnavčanom.

Jedinečné minimesto, ktoré tvoria, riadia a zveľaďujú detskí občania, ožilo dnes už po tretíkrát v priestoroch Mestského zimného štadióna. Otvorené je každý pracovný deň medzi 8.00 a 15.30 hod. až do piatku 26. júla 2019. Vstup do miniTrnavy je zadarmo a bez potreby prihlasovať sa vopred.

„V deň otvorenia navštívilo miniTrnavu 298 detí. V trojročnej histórii tohto projektu je to rekord v počte miniTrnavčanov nielen počas prvého dňa, ale aj nadpriemerná návštevnosť počas celého prvého týždňa. Zo záujmu detí a dôvery ich rodičov máme veľkú radosť a tešíme sa na tri týždne, ktoré sú pred nami,“ hovorí Katarína Haršányiová, koordinátorka projektu z odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave.

V miniTrnave sa deti hrajú samy bez rodičov, tí sú vítaní ako nezúčastnení pozorovatelia. Musia však na miniTrnavskej Matrike požiadať o 30-minútové vízum, ktoré im umožní vstúpiť na hernú plochu, prípadne môžu hru pozorovať z návštevníckej zóny bez obmedzenia času.

Na to, aby mohli malí návštevníci do minimesta vstúpiť, je potrebné vedieť čítať, písať, počítať a pohybovať sa v ňom samostatne. Každý miniTrnavčan si predsa musí sám vypísať preukaz občana miniTrnavy, skontrolovať si odpracované hodiny a mzdu vyplatenú v Banke (v herných peniazoch s názvom trnky, čiže miniTRNavské KorunY) a najmä, byť schopný vykonávať povolanie, ktoré si na Úrade práce vyberie.

O hladký priebeh hry sa starajú dospelí spolupracovníci, ktorých úlohou však nie je deťom ukazovať, ako sa veci majú správne robiť, ale vytvoriť im priestor na to, aby na to prišli samy, možno aj za cenu omylov.

„MiniTrnava je unikátna v tom, že deti majú v bezpečnom prostredí možnosť vyskúšať si, ako to chodí vo svete dospelých. Komunikujú spolu, riešia konflikty, učia sa spolupracovať. Nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, uzatvárajú nové priateľstvá a spoznávajú nové veci. Každý rok si odtiaľto odnášajú nezabudnuteľné zážitky a lúčia sa s nami so slovami, že sa už nevedia dočkať ďalšieho ročníka,“ uzatvára K. Haršányiová.


Desiatky ľudí čakali pred štadiónom už polhodinu pred otvorením miniTrnavy.


V kreatívnych a remeselných dielňach vznikajú originálne výrobky. Kúpiť sa budú dať za trnky v Markete.


Sú síce prázdniny, no Univerzita bola plná študentov, ktorí dobrovoľne zasadli do školských lavíc a pracovali na svojich projektoch.


MiniTrnava má vlastnú televíziu aj noviny.


V prvý deň navštívilo miniTrnavu 298 detí.

Foto: Veronika Majtánová

8.7.2019 21:25

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová