Mesto Trnava

Mládežnícky parlament mesta Trnava: Nový začiatok pre mladú generáciu

V piatok 2. februára o 15. hodine sa v priestoroch Kultúrneho domu v Modranke uskutočnilo podujatie s mimoriadnym významom pre mladých ľudí v Trnave - slávnostné otvorenie Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava (MPTT). Dôležitosť tohto zasadnutia podčiarkla aj prítomnosť viceprimátorky Mesta Trnava Evy Nemčovskej a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupič, ktorí vyjadrili silnú podporu tomuto projektu.
 
Slávnostné otvorenie Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava
Slávnostné otvorenie Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava
 
Mládež so záujmom meniť mesto
MPTT predstavuje skupinu ambicióznych mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov, ktorí si kladú za cieľ nielen aktívne sa zapájať do života mesta, ale aj meniť ho k lepšiemu. Ich odhodlanie a entuziazmus sú viditeľné vo všetkých plánovaných aktivitách, od spolupráce na mestských a krajských projektoch, cez prepájanie žiakov základných a stredných škôl, až po budovanie demokratických inštitútov a podporu demokratickej diskusie.
 
Hudobný program aj diskusia s politikmi
Otvorenie bolo obohatené nielen prítomnosťou významných hostí, ale aj hudobným programom, v rámci ktorého jeden z členov MPTT predviedol svoj talent v hre na akordeón. Tento moment dodal celému podujatiu osobitú atmosféru a zdôraznil kreatívny potenciál mladej generácie. Následne sa uskutočnila prvá z plánovaných diskusií s politikmi, čo mladým ľuďom umožnilo priamo komunikovať s predstaviteľmi mesta a kraja, klásť im otázky a tlmočiť im svoje nápady i obavy.
 
Predseda TTSK Jozef Viskupič a viceprimátora Eva Nemčovská na prvej diskusii MPTT
 
 
Ambiciózne ciele MPTT
Predseda MPTT Patrik Žemla, študent 3. ročníka, poukázal na dôležitosť vzniku parlamentu: „Mladí ľudia čoraz viac prestávajú veriť v dôležitosť svojho hlasu a v možnosť ovplyvňovať veci verejné. MPTT si kladie za cieľ zmeniť tento trend a poskytnúť mladým platformu, v rámci ktorej budú vypočutí a môžu reálne prispievať k rozvoju svojho mesta.“
Ciele mládežníckeho parlamentu sú ambiciózne, od organizácie rôznych akcií a podujatí, cez založenie študentského časopisu až po zapájanie sa do environmentálnych tém. Mladí avizujú aj vznik ankety Cena trnavskej mládeže a plánujú i mládežnícke umelecké podujatia a súťaže, ktoré majú rozvíjať umenie medzi mladými. Nechýba ani podpora dobrovoľníctva pri mestských podujatiach, čo mladým umožní aktívne sa zapájať do verejnoprospešných aktivít.
 
Slávnostné otvorenie Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava
Predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava Patrik Žemla
 
Mládežnícky parlament mesta Trnava otvára novú kapitolu v zapojení mladých ľudí do verejného života. Jeho slávnostné otvorenie nie je len symbolom začiatku, ale aj výzvou pre všetkých mladých, aby sa stali aktívnymi tvorcami zmeny vo svojej komunite. S podporou mesta a kraja, ako aj s neochvejným odhodlaním svojich členov, má MPTT potenciál stať sa silným hlasom mladej generácie v Trnave.

2.2.2024 17:50

Komentárov: 0