Mesto Trnava

Na Bučianskej ulici bude nový cyklistický chodník

 

Začína sa výstavba nového cyklistického chodníka na Bučianskej ulici. Ak realizačné práce nepreruší nepriaznivé počasie, šesťstometrový úsek spájajúci cyklochodníky medzi Veternou a Špačinskou by mal byť hotový do konca tohto roka. Súčasťou stavby bude aj nový chodník pre peších, riešenie vjazdov, priechodov pre chodcov, osvetlenie, dopravné značenie, kanalizačné vpusty a bezbariérové úpravy.

Práce sa budú uskutočňovať na úseku od križovatky Bučianskej a Špačinskej až po kruhový objazd pri vodárenskej veži. Úpravy sa dotknú aj miestnej komunikácie, kde sa na mieste zárubného múra zaberie jej časť na cyklochodník a na druhej strane vznikne rozšírenie. Zrealizuje sa nový chodník a priechod pre chodcov k budúcemu prepojeniu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda a preložený bude jeden stožiar verejného osvetlenia. Pozdĺž chodníka pre peších a cyklistickej cestičky bude v závislosti od priestorových možností vysadený živý plot. Okrasné kry pokryjú vyše 228 m2, na ploche takmer 748 m2 bude založený nový trávnik.
Na realizáciu stavby mesto získalo nenávratný finančný príspevok 203 117,20 eur z európskych fondov, čo predstavuje 95 percent celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných päť percent v sume 10 690,38 eur a neoprávnené výdavky v sume 62 502,10 eur pôjdu z rozpočtu mesta.

15.10.2019 17:58

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?