Mesto Trnava

Na jeseň zažije Trnava svoj historicky prvý hackathon. Inovácie preniknú do budovy mestskej polikliniky, svoj názor môžete vyjadriť aj vy

Trnavská poliklinika nám slúži už dlhé roky, má však na to, aby sa stala lepšou. Týmito slovami sa začína dotazník, v ktorom budú môcť občania povedať, čo by chceli na mestskej poliklinike vylepšiť. Zozbierané dáta poslúžia ako podklad pre tímy odborníkov, ktorí budú v septembri hľadať konkrétne riešenia a odporúčania na tzv. hackathone. Ide o intenzívne 24-hodinové podujatie pod názvom Hecykveci, pričom Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré sa rozhodlo tento formát využiť. Na projekte spolupracuje už niekoľko mesiacov s občianskym združením Trnavský cech – platformou prepájajúcou kreatívcov, podnikavcov a aktívnych ľudí v Trnave.

„Trnava je známa tým, že sa nebojíme skúšať nové veci. Hackathony zvyčajne organizujú technologické firmy a korporácie, ale aj pre samosprávu môžu priniesť cenné výstupy. Je to iný pohľad na to, ako veci riešiť, a bude veľmi zaujímavé sledovať, aké závery z tohto procesu vzídu,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka. „Očakávame veľký záujem verejnosti, pretože svoju skúsenosť s návštevou trnavskej polikliniky má zrejme každý Trnavčan, nehovoriac o množstve ľudí z okolia.“

Dotazník, v ktorom môže verejnosť vyjadriť svoju spätnú väzbu, je k dispozícii online. Okrem toho sa budú v budove polikliniky každú júlovú a augustovú stredu pohybovať anketári označení vizuálom Hecykveci. Záujemcovia s nimi môžu vyplniť dotazník priamo na mieste, odpovede sú anonymné.

Prieskum verejnej mienky ako kvantitatívny výskum je jedným z krokov, ktoré vyvrcholia na jeseň na spomínanom hackathone. V závere októbra sa na ňom stretnú tímy expertov z rôznych oblastí – architekti, dizajnéri, marketéri i študenti – a dostanú 24 hodín na to, aby na základe pripravených podkladov prišli s čo najlepším riešením. Súťažné návrhy vyhodnotí odborná porota, víťazný tím získa finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.

„Hackathon je inovačný formát, ktorý pomáha riešiť konkrétne výzvy s ohľadom na časovú a finančnú efektívnosť. Zapojenie profesionálov z rôznych oblastí vnáša komplexný pohľad a podporuje vznik nekonvenčných riešení. Časový limit 24, prípadne 48 hodín pomáha zintenzívniť kreatívny proces a vedie k rýchlejším výstupom,” vysvetlil jeden so zakladateľov Trnavského cechu Slavo Tuleya.

V prípravnej fáze projektu zrealizovali organizátori medzi klientmi polikliniky na jar tohto roka kvalitatívny výskum. „Táto fáza je úvodnou a veľmi podstatnou časťou prípravy hackathonov. Pomáha lepšie pochopiť aktuálnu situáciu a presnejšie definovať zadania. Uskutočnili sme desiatky rozhovorov, kde sme sa zamerali na skúsenosti ľudí rôznych vekových kategórií a v rozličných životných situáciách od detských pacientov cez rodičov až po seniorov. Identifikovali sme, čo vnímajú ako bariéry, čo im chýba a čo, naopak, oceňujú,” uviedol Adam Brocka, spoluzakladateľ Trnavského cechu.

Registrácia pre tímy je otvorená do 11. októbra 2019. Prihlásiť sa môžu štvor- až päťčlenné skupiny, ideálne zložené z odborníkov rôznych profesií, aby mohli pri tvorbe návrhov zužitkovať čo najširší okruh skúseností. 

Dotazník je možné vyplniť do konca augusta. Priebeh hackhatonu vrátane finálových prezentácií konkrétnych riešení bude prístupný verejnosti.

27.6.2019 16:20

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?