Mesto Trnava

Na Linčianskej sa začal dendrologický prieskum k projektu revitalizácie obytného súboru Generála Goliana

Na Linčianskej sa ešte na pohľad nič mimoriadne nedeje, ale práce na príprave realizácie projektu revitalizácie verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana sa už začali. Do júna vrátane sa tu bude uskutočňovať odborný dendrologický prieskum, ktorý objednala mestská samospráva s cieľom zmapovať aktuálny počet, druhy a stav drevín v tejto lokalite. Firma, ktorá prieskum uskutočňuje, vzišla z verejného obstarávania. Cena prác vychádza na 5 478 eur.
Dodávateľ prác dostal od mesta k dispozícii jestvujúce údaje pasportu zelene v rozsahu bodových prvkov, z ktorých vyplýva, že v lokalite by malo byť 1 090 stromov, 464 krov, 63 ruží a 20 lián. Ďalším podkladom bude aktuálne geodetické zameranie riešeného územia.
Do pôvodných podkladov bude dodávateľ dopĺňať a meniť jednotlivé grafické údaje pasportu zelene. Každý strom, krík, ruža, liana musí mať presne určenú značku definovanú v pasporte. Existujúce prvky budú vo výkrese zachované aj s pôvodným evidenčným číslom. Ich poloha bude posunutá podľa aktuálne zistenej polohy v teréne na základe geodetického zamerania. Dreviny, ktoré už nejestvujú, budú farebne odlíšené. Novo zistené prvky dostanú nové evidenčné čísla podľa zadania od mesta.
Chýbať nesmú ani údaje ako slovenský aj latinský botanický názov, obvod a priemer kmeňa, výška stromu, priemer koruny, sadovnícka hodnota a charakteristiky, či ide o listnaté, ihličnaté, čiastočne vždyzelené alebo vždyzelené dreviny. Dodávateľ má vypracovať aj návrh na vhodné ošetrenie stromov a v prípadoch, kde zlý zdravotný stav stromov nedáva žiadnu nádej na prežitie v revitalizovanom priestore, navrhnúť výrub.
Realizátori dendrologického prieskumu budú mať pri sebe potvrdenie, že pre Mesto Trnavu vykonávajú dendrologický prieskum na všetkých jestvujúcich drevinách v lokalite sídliska Linčianska, ktorý bude nevyhnutný pre spracovanie dokumentácie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana.

23.4.2021 11:18

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová