Mesto Trnava

Na prerokovanie návrhu zmeny územného plánu je kvôli preventívnym opatreniam potrebné prihlásiť sa vopred

V stredu 24. marca 2021 o 14.00 hod. sa na radnici Hlavnej 1 bude konať verejnoprávne prerokovanie Návrhu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 02/2021. Ide o doplnenie regulatívov vymedzených blokov a verejných priestorov so zastúpením zelene.

Z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení je kapacita zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a foyeru obmedzená na maximálne jedenásť osôb. Z tohto dôvodu bude potrebné v prípade väčšieho záujmu uskutočniť prerokovanie na viackrát, teda zopakovať ho pre všetky skupiny účastníkov.

V prípade záujmu o osobnú účasť na prerokovaní je potrebné prihlásiť sa do utorka 23. marca 2021 do 16.00 hod. na adrese peter.purdes@trnava.sk. Na základe počtu nahlásených osôb budú vytvorené skupiny účastníkov, každý návštevník bude vopred informovaný o presnom čase, v ktorom má na prerokovanie prísť. Ďakujeme za pochopenie.

17.3.2021 17:09

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová