Mesto Trnava

Na susedskom pikniku sme s obyvateľmi ulice Gejzu Dusíka plánovali obnovu detského ihriska

Najnovší projekt participatívneho plánovaniarevitalizáciu detského ihriska na ulici Gejzu Dusíka – sme v utorok 27. júna 2017 odštartovali susedským piknikom. Verejné stretnutie nemusí mať vždy formálny charakter a tak sme využili pekné letné počasie, aby sme sa priamo na mieste s tamojšími obyvateľmi rozprávali o tom, ako by si želali tento priestor upraviť. Pre občanov, ktorí v tento deň nemohli prísť, sme v piatok 3. júna distribuovali dotazníky priamo do domácností (zároveň je dotazník k dispozícii aj online).

Sedenie na dekách a malé občerstvenie dotvárali v utorkový podvečer príjemnú neformálnu atmosféru. Približne šesťdesiat prítomných sa rozdelilo do štyroch skupín: Deti, Seniori a Dospelí I + II. Každá skupina pracovala samostatne, zapisovala svoje návrhy, zakresľovala ich do mapky a diskutovala o možnostiach obnovy detského ihriska. Podľa slov obyvateľov sa tu denne stretáva komunita ľudí rôznych generácií.


Malí Trnavčania a Trnavčanky usilovne a s nadšením navrhovali, ako by malo ihrisko podľa ich predstáv vyzerať

Ihrisko je momentálne veľmi zanedbané a revitalizáciu potrebuje ako soľ. Zhrnutie výstupov z pracovných skupín ukázalo, že zúčastnení sa v názoroch na viacero možných zmien zhodujú.

Ide predovšetkým o otázku zákazu vjazdu vozidlám na časť chodníka lemujúceho ihrisko, keďže sa po ňom rady vozia deti na bicykloch a odrážadlách. Vznikajú tu kolízne situácie, vodiči áut však majú aj inú možnosť, ako sa dostať k svojej bytovke. Obyvatelia, ktorí prišli na verejné stretnutie, jednohlasne žiadajú zakázať vjazd vozidlám do bezprostrednej blízkosti ihriska. Túto možnosť je potrebné preveriť na odbore dopravy a komunálnych služieb MsÚ. Alternatívou je zníženie povolenej rýchlosti v tejto časti na 20 km/hod.


Obe skupiny dospelých sa v mnohých veciach zhodli.

Medzi najčastejšie spomínané témy patrila čistota ihriska. Je potrebné zvýšiť počet smetných košov a zabezpečiť ich častejšie vysýpanie. Pravidelné čistenie si vyžaduje aj pieskovisko.

Ďalším z podnetov, ktoré odzneli vo všetkých skupinách, boli lavičky. Ich počet je nedostatočný, aj tie existujúce je už treba vymeniť za nové (ideálne s predelmi, ktoré znemožňujú ležanie neželaných nočných návštevníkov). Domácich by potešili aj piknikové sety, teda lavice spojené so stolmi (po vzore setov v Sade Antona Bernoláka, ktoré tu boli doplnené v rámci minuloročného participatívneho rozpočtu).


Pracovná skupina Seniori tiež prišla s množstvom nápadov.

Dôležitou kapitolou bola výbava detského ihriska. Viac hojdačiek, viac šmykľaviek, väčšie pieskovisko (ideálne prekryté, aby boli deti chránené pred ostrým letným slnkom, a chránené napr. oplotením pred zvieratami a vandalmi) – to všetko by deti na tomto ihrisku potešilo. Ďalšími nápadmi bol stromový domček, dokonca i bazén a tobogán.


Deti vedia presne, čo chcú.

Aj dospelí by na tomto mieste radi mali možnosť zabaviť sa a rozhýbať – vhodné miesto na posilňovacie fit prvky by podľa prítomných bolo v severozápadnej časti ihriska.

Dôležité je aj lepšie osvetlenie ihriska, riešenie problému s potkanmi v živom plote, zákaz venčenia psov na ihrisku, prevencia vandalismu či orezy stromov. Okrem toho by kvalitu pobytu na tomto ihriska zvýšila pitná fontánka či detská sprcha.


Prezentácia výstupov zo skupín

Každý, kto má záujem pridať k tejto téme svoj názor, má možnosť vyplniť dotazník – online verzia bude zverejnená do 19. júla; tlačený dotazník, ktorí našli obyvatelia riešenej lokality vo svojej schránke, je možné odovzdať do 16. júla v základnej škole na ulici Kornela Mahra počas pracovných dní od 7.00 do 15.00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí zavítali na verejné stretnutie, aj tým, ktorí vyplnia dotazník – pomôžu nám tak definovať smer, akým by sa mala revitalizácia ihriska uberať, aby tím architektov a projektantov navrhol takú premenu ihriska, akú si malí i veľkí jeho návštevníci najviac želajú.

1.7.2017 9:30

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová