Mesto Trnava

Na Ulici Gejzu Dusíka vznikne herný a oddychový priestor pre deti aj dospelých s novou zeleňou

Revitalizácia verejného priestoru na Ulici Gejzu Dusíka pri bytových domoch 24 – 37 sa začala. Projekt je súčasťou snahy mestskej samosprávy postupne obnovovať sídliskové priestory v súlade s požiadavkami obyvateľov aj adaptácie na zmenu klímy. Na mieste zastaraného detského ihriska vznikne do konca roka priestor na oddych a rekreáciu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Na jeho realizáciu mesto vynaloží 298 tisíc eur.

Zámer revitalizovať tento priestor bol aj jedným z podnetov od verejnosti v rámci projektu mestských zásahov. Počas prípravnej fázy projektu sa uskutočnilo niekoľko plánovacích stretnutí s občanmi a dotazníkový prieskum o predstavách obyvateľov o využití územia, ktorý tvoril jeden z podkladov pri spracovaní návrhu. Podľa neho bude územie rozdelené do niekoľkých funkčných zón. Detské ihrisko má byť situované čo najďalej od hlavnej komunikácie a oddelené izolačnou zeleňou. Rozdelené bude na dve časti podľa veku detí. Herné prvky z masívneho agátového dreva podčiarknu prírodný charakter priestoru, na ktorý nadviaže fitnes zóna. Pri parkovisku vznikne spoločenský priestor oddychovej zóny, oddelený od parkoviska prerušovaným živým plotom, aby bol umožnený prístup aj z bytového domu.
Ihrisko pre menšie deti bude ohraničené nízkym dreveným plôtikom. Dopadová plocha ihriska má byť tvorená bezpečnostným EPDM povrchom s výraznou farebnou grafikou okolo herných prvkov. Modeláciou z tohto povrchu bude lemované aj pieskovisko s malým dreveným domčekom. Nebudú chýbať rôzne hojdačky, trampolína a kresliaca tabuľa a lavičky. Niektoré hracie prvky budú vhodné aj pre telesne hendikepované deti.
Na ihrisku pre väčšie deti bude dominovať multifunkčná drevená lezecká zostava z agátového dreva, tvorená sústavou drevených kolov a lán s nerezovou šmýkačkou. Na ploche má byť aj hojdačka v podobe vtáčieho hniezda. Dopadovú plochu tejto časti vytvorí riečny štrk z okruhliakov, na obvode budú betónové bloky a drevené hranoly, ktoré majú slúžiť aj ako lavičky. Letné horúčavy pomôže zmierniť vodné hmlovisko umiestnené pri ihrisku. 
Fitnes zóna bude vybavená dynamickými prvkami pre všetky vekové kategórie aj pre telesne postihnutých. Na ňu nadviaže pobytový a herný trávnik, ktorý sa môže využiť na cvičenie v prírode, joga a pod. Na konci trávnika vznikne malé odpočívadlo v zátiší nádherne kvitnúcich plnokvetých vtáčích čerešní, doplnené lavičkami a piknikovými stolmi. Ďalšie piknikové stoly budú pod korunami stromov pri parkovisku, oddelenom živým plotom. Nebude chýbať mobiliár ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, sušiaky na bielizeň a informačné tabule o zákaze vodenia psov a prevádzkovom poriadku detského ihriska. Súčasťou projektu je aj obnova verejného osvetlenia.
Na území vzniknú dve vyvýšené terénne modelácie s okrasnou, hernou aj odpočinkovou funkciou. Na jednej z nich je navrhnutá výsadba troch stromov a skupín krov, podsadených trvalkovým záhonom, na druhej budú mnohokmenné kry s plynulým prechodom do roviny trávnika. Do priestoru sú zakomponované aj jestvujúce stromy a nová výsadba stromov je komponovaná tak, aby vytvárala prirodzené tienenie herných a pobytových plôch a tlmila hluk z okolia. Použité budú stredne vysoké listnaté druhy so vzdušnou korunou a výrazným efektom jesenného zafarbenia listov alebo krásnym jarným kvitnutím.
Medzi chodníkom a bytovým domom 24 – 27 pribudnú vyššie solitérne orgovány a muchovníky. Predzáhradky skrášli zjednocujúca výsadba z vyšších aj nižších kvitnúcich kríkov a okrasných trvaliek.


Pri pohľade z vtáčej perspektívy vidíme rozčlenenie priestoru do niekoľkých funkčných zón.


V týchto dňoch sa už na stavbe jasne rysujú nové chodníky.


Fitnes zóna (v pozadí) bude vybavená dynamickými prvkami pre všetky vekové kategórie aj pre telesne postihnutých.


Príjemné farby a žiadne ostré hrany. Takto bude vyzerať ihrisko pre najmenších.


Na ihrisku pre väčšie deti bude dominovať multifunkčná drevená lezecká zostava z agátového dreva.


Aj dospeláci tu budú mať priestor na hry a posedenie so susedmi. 

Vizualizácie: Ateliér Duma, foto: O. Vrbovský
 

19.10.2018 12:08

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová