Mesto Trnava

Na Ulici Generála Goliana pribudli nové parkovacie miesta

Parkovacie miesta v obytnej zóne na Ulici Generála Goliana č.12 prešli zmenou. V tejto lokalite pribudli tri nové parkovacie miesta a bolo vybudované jedno rozšírené parkovacie miesto pre imobilných. Na trinástich miestach bol pôvodný povrch z asfaltu a betónu vymenený za dlažbu, ktorá umožňuje zachytávanie zrážok vsakovaním do podložia.

Zrekultivované bolo aj okolie miest na parkovanie a priestory pre pohyb chodcov. Chodníky tiež prešli obnovou, na ich renováciu sa využil liaty betón s protišmykovou úpravou. V rámci tejto stavby bola vykonaná aj náhradná výsadba za vyrúbaný strom. Aby bolo zabezpečené kvalitné osvetlenie priechodu pre chodcov, položilo sa nové elektrické vedenie a osadili sa stĺpy verejného osvetlenia s modernými svietidlami.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol podaný 15. novembra 2023. Cena diela v tejto lokalite na Ulici Generála Goliana dosiahla sumu 43 458,65 € vrátane DPH.

Foto: Matej Cagala

 

31.1.2024 10:28

Komentárov: 0