Mesto Trnava

Na Vančurke sa tešia z novej náučnej tabule

Základná škola s materskou školou na Vančurovej ulici je už štvrtý rok zapojená do edukačného programu Zelená škola. Vďaka úsiliu a kreativite tamojších pedagógov sa deti oboznamujú s témami ako ekológia, triedenie odpadu či udržateľný spôsob života. K rôznym aktivitám, ktoré pre deti vymýšľajú, pribudla novinka – náučná tabuľa s názvom Príroda ani škola nie je smetisko. Škola ju získala s finančnou podporou Mesta Trnava.

„Téme odpadov sa s deťmi venujeme dlhodobo. Túto jar sme do areálu školy umiestnili tabuľu s presklenou vitrínkou, kam sme uložili rôzne druhy vzoriek odpadového materiálu. Všetkým návštevníkom školy vrátane školákov, škôlkarov a ich rodičov ukazuje, ako dlho trvá, kým sa jednotlivé druhy odpadu rozložia, a akou sú záťažou pre naše života prostredie. Tabuľa slúži ako výborná edukačná pomôcka pre všetkých,“ hodnotí učiteľka Michaela Rakúsová.

Foto: M. Rakúsová

13.5.2022 15:14

Komentárov: 0