Mesto Trnava

Na výstave na radnici si budete môcť prezrieť súťažné návrhy na obnovu Ružového parku

Mesto Trnava vyhlásilo koncom minulého roka verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov s názvom Obnova Ružového parku v Trnave. Prihlásené súťažné práce budú od piatku 27. januára do piatku 17. februára 2017 zverejnené na výstave v kaplnke na radnici na Hlavnej 1. Vstup na výstavu je voľný.  

Súťaž návrhov na obnovu obľúbeného Ružového parku bola iba druhou súťažou tohto druhu v histórii Trnavy. V prvej z nich z roku 1998 išlo o projekt parkovacieho domu v lokalite Dolné bašty/Halenárska ulica, ktorá bola síce vyhodnotená, no parkovací dom sa nerealizoval.

Pri tomto type súťaže predkladajú účastníci svoje návrhy, ktoré ohodnotí porota zložená z odborníkov. Najlepšie práce sú ocenené finančnou čiastkou, okrem toho má porota možnosť udeliť i odmenu tým návrhom, ktoré ponúknu obzvlášť zaujímavé riešenia.

Zadaním tejto súťaže bolo navrhnúť komplexnú obnovu územia s novými spevnenými povrchmi, mobiliárom a zeleňou, ktorá bude rešpektovať prelínanie slohových typov v danom priestore. Výsledkom mal byť funkčne a esteticky kvalitný oddychový park, ktorý skĺbi barokovú slohovú etapu pri jestvujúcom objekte Kalokagatie s rano modernistickou časťou. Súčasťou požiadaviek samosprávy bolo i citlivo doň včleniť tok Trnávky a vytvoriť atraktívne, prírode blízke miesto.

Do súťaže k Ružovému parku prišlo šesť návrhov, z ktorých porota nevybrala víťaza, ale udelila dve druhé miesta, jedno tretie a tiež dve odmeny. Dvom súťažiacim, ktorí sa umiestnili na druhom mieste, boli predložené požiadavky na dopracovanie ich návrhov, z ktorých bude vybraný finálny koncept a podľa neho bude celková obnova parku zrealizovaná.

Lokalita

GPS:
N 48.37653253780574 / E 17.584868970083562

27.1.2017 13:52

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?