Mesto Trnava

Nad parkovacím domom Na hlinách bude park s rozmanitou zeleňou a príležitosťami na aktívny oddych obyvateľov

Obyvatelia obytného súboru Na hlinách sa nemusia obávať, že parkovací dom, ktorý tam chce postaviť mestská samospráva, ich oberie o zeleň a zhorší životné prostredie. Autori víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, architekti Dušan Fischer a Ľudovít Urban, situovali celú stavbu do podzemia a nad jej strechou vznikne park s odpočinkovými zónami a ihriskami. Zmluva s autormi na dodanie kompletnej prípravnej a projektovej dokumentácie bude podpísaná v najbližších dňoch. Zmluvná cena diela je 429 600 eur. Na realizáciu stavby sa bude mesto uchádzať o finančný príspevok z eurofondov.

Cieľom mestskej samosprávy bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie parkovacieho domu Na hlinách s predpokladanou kapacitou tristo až tristopäťdesiat parkovacích miest. Náročnosť zadania spočívala v umiestnení parkovacieho domu do vnútrobloku so značným prevýšením. Mesto kládlo vysoké nároky na optimálne architektonické, krajinárske aj dopravné riešenie stavby. Návrh preto obohacuje priestorové využitie vnútrobloku doplnením o herné prvky, mobiliár, drobnú architektúru a parkovú zeleň.
Vďaka novej topológii vnútrobloku a svahu, ktorý zakrýva stavbu, nebude parkovací dom na povrchu viditeľný. Jeho konfigurácia bude automobilistom umožňovať dobrý prehľad pri hľadaní parkovacieho miesta a zo všetkých miest bude dobrý prístup k výťahom a schodiskám, vyhovujúci aj ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu. Prirodzené prevetrávanie má byť zabezpečené priečnym ťahom cez otvorenú časť fasády a nezastrešeným komunikačným jadrom prepájajúcim všetky úrovne parkovacieho domu. V prípade zvýšenej koncentrácie emisií sa spustí nútené vetranie posuvnými ventilátormi. Vjazdy a výjazdy z ulíc Saleziánskej a Na hlinách budú napojené na obe úrovne parkovacieho domu, rovnako aj vstupy a východy pre peších.
Zóny určené na aktívny pohyb v parku nad stavbou budú od obytných domov hlukovo odizolované výsadbou odrastených stromov. Milovníci rozmanitej zelene si tam prídu na svoje, lebo v návrhu sa počíta nielen so stromami, ale aj s rôznymi typmi výsadby, zaujímavej na pohľad a podporujúcej biodiverzitu v lokalite. Nebudú chýbať ani popínavé rastliny a kvôli zadržiavaniu zrážkovej vody sa počíta aj s dažďovou záhradou vysadenou trvalkami a ozdobnými trávami.
 

2.2.2022 15:20

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová