Mesto Trnava

Námestie SNP už onedlho opäť prístupné v celej svojej kráse

Rekonštrukčné práce, ktoré na námestí začali v polovici januára tohto roku, sa blížia k záveru. Návrh námestia pripravil trnavský ateliér DV vychádzajúc z jeho podoby z 20-tych rokov minulého storočia z dielne architekta Josefa Mareka. Projekt realizuje spoločnosť INGDOP, s.r.o.
Predpokladaný termín ukončenia je november 2023.

Počas rekontrukčných prác boli zrealizované búracie práce na spevnených plochách, pamätníku oslobodenia, múriku v parčíku, cestnom moste a iných stavebných objektoch. Následne bol zhotovený nový cestný most nad potokom Trnávka, ďalej boli zrealizované podkladové vrstvy pre spevnené plochy a mlatový chodník v parčíku. Novú podobu dostali i rozvody technického vybavenia - dažďová kanalizácia, vodovodná prípojka, rozvody NN, rozvody slaboprúdu, rozvody verejného osvetlenia a iné. Momentálne finalizuje pokládka dlažieb pre spevnené plochy a finálna vrstva mlatového chodníku.

Bronzové súsošie je súčasťou stavebného objektu pamätníka oslobodenia. Pôvodný pamätník bol kompletne odstránený, súsošie bolo zdemontované a zreštaurované. Nový pamätník tvorí kópiu pôvodného s tým rozdielom, že nebude prístupný šiestimi schodmi, ale dvomi. Pamätník bude situačne posunutý o 10m smerom k Hlavnej ulici a bude otočený o 90 stupňov smerom k Hospodárskej ulici. Bude osadený na premostení potoka Trnávka v jednej línii s fontánou parčíka a Pamätníkom nespravodlivo prenasledovaných pri výtokovom portáli. Výška podstavca je približne rovnaká ako pri pôvodnom.

Súbežne s rekonštrukčnými prácami prebiehal v uplynulých mesiacoch na Námestí SNP aj archeologický výskum. Na mieste sa našli nálezy z rôznych historických období. Výsledky archeologického výskumu budú prezentované priamo na námestí na spevnených plochách, odlišnou farbou sú znázornené napríklad pozostatky barbakanu, kostola, opevnenia alebo mostu.

Predpokladaná cena je 2 769 278,62 € vrátane DPH a reštaurátorské práce na súsoší cca 6000 € s DPH.

Foto: Lukáš Patrik

3.10.2023 8:44

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová