Mesto Trnava

Námestie SNP získava staronovú tvár z čias jeho vzniku v 20. rokoch minulého storočia

Obnovené Námestie SNP bude dôstojným pokračovaním najstaršej severojužnej osi historickej Trnavy, kedysi známej ako Via Bohemica – Česká cesta. Cieľom mestskej samosprávy je postupne vytvoriť príjemnú pešiu zónu so zeleňou, kvetinovými záhonmi a príležitosťami na oddych na celej trase vedúcej stredom mesta od bývalej Hornej brány mestského opevnenia po Dolnú bránu, dnes už v náznaku zrekonštruovanú, a ďalej cez Námestie SNP až k železničnej stanici. Archeologický výskum, ktorý sa uskutočňuje v rámci realizácie projektu, nám už prináša nové poznatky o zbúraných častiach mestského opevnenia a barbakane pri Dolnej bráne. Ich prezentácia bude prínosom nielen pre Trnavčanov, ale zvýši atraktivitu tohto priestoru aj v rámci turistického ruchu.


Dolná brána s barbakanom na vedute z konca 18. storočia. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Trnava, fond Cechy v Trnave - Čižmári.

Námestie SNP už nebolo pred začiatkom rekonštrukcie obľúbeným cieľom prechádzok. Projekt jeho obnovy, ktorý odštartoval v polovici januára, to má zmeniť. Vynovené námestie a park ponúknu ďalšie možnosti na pobyt v zeleni s priehľadmi na historickú architektúru a predĺžia príjemnú prechádzkovú trasu až do Sadu Antona Bernoláka, Zelený kríček a nazad do centra cez bývalú Hornú bránu.

Vynovené, ale v pôvodnej podobe
Novú podobu námestia pripravil trnavský Ateliér DV, ktorý pri návrhu vychádzal z historickej podoby parku v roku 1924. K najvýznamnejším prvkom, ktoré oživia Námestie SNP, patria repliky dvojice barokových sôch, ktoré pôvodne lemovali barokový most cez Trnávku. Odkazom na novšiu históriu Trnavy budú aj existujúce pamätníky. Pamätník Víťazstva, Pomník nespravodlivo prenasledovaných a socha Milana Rastislava Štefánika zmenia polohu či orientáciu tak, aby zapadali do konceptu funkčného námestia. Súčasťou projektu rekonštrukcie námestia je aj obnova historickej technickej pamiatky, mostného prekrytia Trnávky.

Aj Námestie SNP už bude pešou zónou
Stavebné práce sa už začali, doprava v celej oblasti je obmedzená. „Počas výstavby prišli dočasne obyvatelia o parkovacie miesta na Rázusovej ulici z dôvodu zobojsmernenia ulice pre dopravu,“ upresňuje Ladislav Švejda zo spoločnosti INGDOP, ktorá celý projekt realizuje. Pre chodcov vznikli na mieste koridory, ktoré umožňujú prechod námestím a prístup k okolitým prevádzkam.


Demontované súsošie Víťazstva bude zreštaurované a znova osadené.

V súčasnosti sa frézujú povrchy komunikácií, búrajú pôvodné konštrukčné vrstvy a realizujú ďalšie búracie práce. Demontované súsošie Víťazstva bude zreštaurované a znova osadené. Námestie SNP sa stane pešou zónou, ulice Vajanského a Dolné Bašty budú pre vodičov neprejazdné.
Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu aj z rozpočtu mesta. Hotový má byť do konca roku 2023.

Foto: Erik Hrnčiarik, Peter Purdeš

 

28.2.2023 14:24

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová