Mesto Trnava

Našlo sa miesto na ďalšiu zeleň v srdci mesta: Pri synagóge a Stephaneu bude nový park

Desaťročia zaužívané tristné konštatovanie, že Trnava síce potrebuje viac zelene, ale vzhľadom na zastavanosť nie je v meste na ďalší park miesto, už dnes neplatí. Priamo v historickom centre mesta chce mestská samospráva vytvoriť ďalší atraktívny relaxačný priestor so zeleňou. Parčík má vzniknúť na pozemkoch pri Synagóge – Centre súčasného umenia, Stephaneu a Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, ktoré boli dlhé roky pre Trnavčanov a návštevníkov mesta neprístupné. Jeho projekt vzíde z architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo Mesto Trnava v týchto dňoch.
Ak bude súťaž úspešná, v mestskej pamiatkovej rezervácii vznikne už tretí parčík na miestach, ktoré boli pre Trnavčanov dlhé roky uzavreté, nevyužiteľné, alebo mali pôvodne slúžiť na iný účel. „Mesto Trnava v súčasnosti obstaráva zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny. V súvislosti so stratégiou adaptácie na dopady zmeny klímy sa snažíme zlepšovať podmienky aj v historickom jadre mesta, ktoré je v lete z dôvodu vysokej hustoty zástavby a najväčšej absencie zelene najviac atakované horúčavami. Preto bol pred niekoľkými rokmi zrealizovaný Univerzitný parčík v priestore medzi Pekárskou a Hornopotočnou ulicou, ktorý mal byť pôvodne v zmysle územného plánu zastavaný. Táto snaha pokračuje. Zrekonštruovali sme severný úsek hradieb medzi Jerichovou a Hornopotočnou a vybudovali tam Parčík Bela IV. Obdobne teraz chceme riešiť aj priestor pri synagóge na zrekonštruovanej Halenárskej ulici,“ povedal vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie odboru územného rozvoja a koncepcií Peter Purdeš. 
Súťaž, pre ktorú vytvoril Peter Purdeš podmienky, je prvá svojho druhu v praxi trnavskej mestskej samosprávy. Zámerom nie je získať najnižšiu cenu, ale najvyššiu kvalitu projektu. Súťaž je preto rozdelená na dve kolá. V prvom kole, ktoré má uzávierku 31. júla 2019, predložia uchádzači svoje referencie. Traja najlepší postúpia do druhého kola, v ktorom do 23. septembra 2019 vypracujú koncepčné štúdie vrátane cenovej ponuky. Autor najlepšej štúdie bude poverený vypracovaním projektovej dokumentácie a výkonom autorského dohľadu počas realizácie stavby.
Vlastníkmi pozemkov, na ktorých má parčík vzniknúť, sú Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a rímsko-katolícka cirkev. Vypísaniu súťaže preto predchádzala vzájomná dohoda o ich budúcom využití. „Ide o veľmi exponovaný priestor so špecifickým géniom loci. V bezprostrednej blízkosti sú národné kultúrne pamiatky Seminár sv. Štefana, synagóga status quo ante, Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, meštianske domy na Námestí sv. Mikuláša... Atmosféru miesta umocňuje výhľad na Baziliku sv. Mikuláša, ktorý je spolu s univerzitným komplexom asi tým najvzácnejším, čo v Trnave máme. Vzniká príležitosť, aby tu Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a rímsko-katolíckou cirkvou vytvorilo exkluzívny multifunkčný priestor určený na oddych uprostred zelene,“ povedal Peter Purdeš.
Park bude tvoriť predovšetkým vysoká zeleň doplnená popínavými rastlinami a trvalkovými záhonmi. Požiadavkou mesta je, aby budúci autor projektu počítal so stromami, ktoré budú v letných horúčavách poskytovať návštevníkom príjemný tieň. Stromom majú pomôcť pri ochladzovaní ovzdušia vodné prvky a nemali by chýbať ani pitné fontánky. Samozrejmosťou je aj požiadavka, aby dažďová voda zo spevnených plôch parčíka neodtekala do kanalizácie, ale vsakovala do zelene.
Parčík by mal slúžiť nielen na oddych, ale aj na usporadúvanie príležitostných kultúrnych podujatí ako napríklad výstavy umeleckých diel, koncerty vážnej hudby či premietanie filmov.
Letné kultúrne podujatia by sa mohli opäť uskutočňovať aj na dvore domu hudby, ktorý pamätá napríklad na začiatky renomovaného festivalu Trnavský Jazzyk. Aby umelcov a publikum nevyhnal dážď, Trnavský samosprávny kraj tam chce umiestniť variabilné kryté pódium a uvažuje sa aj o obnovení činnosti kaviarne na prízemí západného krídla domu. Ožiť by malo aj Stephaneum. Rímsko-katolícka cirkev zvažuje možnosť vytvoriť v rámci rekonštrukcie tohto objektu na prvom poschodí arcidiecézne múzeum a na prízemí kaviarničku alebo čitáreň. Park bude z vonkajšej strany na Halenárskej a Haulíkovej ulici oplotený a v nočných hodinách uzamykaný. 
„Pripravovaná investícia je špecifická tým, že na jej konečnej podobe budú participovať tri subjekty, čo nie je bežné. Preto bude potrebné pri výbere najvhodnejšieho návrhu akceptovať požiadavky všetkých zúčastnených. Dúfame, že sa táto spolupráca vydarí a že mesto Trnava získa priamo vo svojom srdci ďalší veľmi atraktívny relaxačný priestor,“ dodal Peter Purdeš.
Režijná odmena pre každého z troch účastníkov súťaže, ktorí postúpia do druhého kola a vypracujú koncepčnú štúdiu, bude 1 500 eur. Maximálna cena kompletného projektu a autorského dozoru na stavbe pre víťaza súťaže je stanovená na 23 500 eur bez DPH. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 300 000 eur bez DPH.


Donedávna bol exkluzívny priestor pri severnom úseku mestského opevnenia schátraný a skrytý pred očami Trnavčanov, akoby ani neexistoval. A na ploche medzi Hornopotočnou a Pekárskou ulicou bol za sucha prašný a po daždi blatistý "tankodrom", ktorý čakal už len na zastavanie. Mestská samospráva sa však rozhodla pre zeleň. Dnes sú tu parčíky, ktoré pozývajú okoloidúcich na príjemné posedenie, ponúkajú čarovné priehľady cez kvitnúce záhony, útočisko vtáctvu aj pohostenie pre včely a motýle. 


Podobná zmena ako v Univerzitnom parčíku a Parčíku Bela IV. by sa mala udiať aj na vyznačenej ploche medzi Stephaneom, synagógou satus quo ante a Domom Hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Namiesto umŕtveného a neprístupného priestoru, ktorý sa v horúčavách prehrieva a pridáva do ovzdušia ďalších pár stupňov Celzia navyše, by tu mala vzniknúť malá oáza zelene s kultúrnospoločenským využitím.

Foto: (eu) a OÚRaK

12.7.2019 15:32

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?