Mesto Trnava

Návrh novej športovej haly zohľadňuje požiadavky na udržateľnú architektúru a opatrenia zmierňujúce dôsledky zmeny klímy

Verejná urbanisticko-architektonická súťaž na komplexné riešenie mestskej športovej haly na Rybníkovej ulici v Trnave priniesla mestu konkrétnu predstavu o budúcom viacúčelovom objekte, ktorý by mal slúžiť nielen na športové podujatia medzinárodného rozsahu, ale aj na rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Víťazom sa stal bratislavský ateliér N/A s návrhom, ktorý najlepšie spĺňal požiadavky mestskej samosprávy.
Podľa vyjadrenia odpornej poroty je víťazné riešenie urbanisticky výborné, funkčne a dispozične zvládnuté, s dobrým napojením na prístup do športového areálu a univerzálnym prepojením s okolím. Architektúra je udržateľná, s fasádou otvorenou riešeniam zodpovedajúcim prevádzke jednotlivých priestorov v parteri, ktoré ju prirodzene oživia. Porota ocenila aj vzťah navrhovaných objektov so športovým areálom a flexibilitu z hľadiska jeho budúceho rozvoja.
Autori návrhu uvažujú o dvoch objektoch, tréningovej a multifunkčnej hale. Tréningová hala by mala mať strechu so zeleňou slúžiacu na relaxáciu, zadržiavanie zrážkovej vody a ochladzovanie v letných horúčavách. Fasáda má byť riešená čiastočne ako lezecká stena s kontrolovaným prístupom. V blízkosti tréningovej haly bude vonkajšie ihrisko s povrchovou úpravou, ktorá tiež umožní vsakovanie dažďovej vody.
Multifunkčná hala by mala byť vybavená podzemnou garážou, športovou plochou s plochou 50 krát 30 metrov a výškou 12,5 metra, teleskopickou zásuvnou tribúnou pre takmer 2 000 divákov, vnútorným bežeckým oválom, dvomi gastrozónami a sieňou slávy. Aj tu autori uplatňujú prvky udržateľnej architektúry s adaptáciou na klimatickú zmenu. Časť fasády chcú nechať obrásť popínavými rastlinami s mohutným vzrastom, časť strechy pokryť zeleňou a navrch umiestniť slnečné kolektory.
Autori víťazného návrhu vypracujú projektovú štúdiu a projektovú dokumentáciu budúcej športovej haly so zapracovaním pripomienok mestskej samosprávy. Výsledná cena stavby, ktorá nahradí súčasnú športovú halu, nesmie prevýšiť 10 miliónov eur.


Víťazné riešenie je urbanisticky, funkčne a dispozične zvládnuté, s dobrým napojením na prístup do športového areálu a univerzálnym prepojením s okolím.


Časť fasády má byť obrastená popínavými rastlinami, časť strechy pokrytá zeleňou a na samom vrchu budú slnečné kolektory.


Interiér multifunkčnej haly


Časť fasády tréningovej haly bude riešená ako lezecká stena, Namiesto bežnej strechy tam má byť strešná záhrada slúžiaca na relax, zadržiavanie dažďovej vody a ochladzovanie. 

 

14.11.2019 9:45

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?