Mesto Trnava

Nebezpečenstvo vzniku požiarov je stále aktuálne

Extrémne horúčavy spôsobili, že stále pretrváva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje občanov, aby sa vyhli manipulovaniu s ohňom tam, kde môže požiar ľahko vzniknúť.  

Zakázané je najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo jeho rozšíreniu;
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

„Zdôrazňujeme, že v uvedenom čase sa nesmie opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný. Za nedodržanie povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže fyzická osoba dostať pokutu do výšky 331 eur a právnická osoba do výšky 16 596 eur," doplnila Stanislava Hagarová  vedúca Oddelenie požiarnej prevencie  z Okresného riaditeľsta Hasičského a záchranného zboru v Trnave. 

4.8.2022 13:32

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?